sreda, 20. december 2017

Stavka v javnem sektorju 24. 1. 2018

Posted in  Edit
Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja organizira celodnevno stavko v sredo, 24. 1. 2018. Stavkali bomo tudi na univerzah.
Stavkovni odbor Visokošolskega sindikata Slovenije poziva vse zaposlene, ne glede na članstvo v našem ali drugih sindikatih, naj se pridružijo stavki. Pedagogi naj odpovedo predavanja, vaje in govorilne ure, strokovni delavci naj zaprejo referate, tajništva in knjižnice ter omejijo servisna dela na minimum, ki je potreben za preprečevanje morebitne škode. Učiteljem, ki imajo na dan stavke razpisane izpite, prepuščamo, naj se individualno odločijo, ali jih bodo izvedli ali preložili.
Stavka je ustavno zajamčena pravica vsakega delavca. Stavka bo zakonita. Nihče ne sme preprečevati stavkanja podrejenim ali kolegom, prav tako pa stavkajoči ne smejo pritiskati na tiste, ki ne stavkajo.
Na dan stavke bo v Ljubljani organiziran skupni shod vseh sindikatov, ki organiziramo stavko. Podrobnosti o shodu in o zborih visokošolskih delavcev pred shodom bomo še objavili.
Skupne stavkovne zahteve sindikatov so:
· Ohranitev enotnega plačnega sistema, ki ga vlada ruši s parcialnimi uslugami posameznim sindikatom.
· Hkratna odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest nad 26. PR in anomalij, nastalih zaradi nedavnega dviga zdravniških delovnih mest, kar pomeni dvig delovnih mest nad 26. PR za 3-4 PR.
· Na področju visokega šolstva konkretno zahtevamo dvig delovnih mest visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev za 4 PR, dvig delovnih mest v skupini J nad 26. PR pa za 3 PR.
· Dvig plačnih razredov delovnih mest do 26. PR za 2 PR.
· Odpravo vseh varčevalnih ukrepov pri plačah v javnem sektorju, vključno z 8 % znižanjem vrednosti PR, kar je uvedel ZUJF.
· Vlada naj delodajalcem nameni dodatni denar za financiranje plačnih dvigov. Dovolj je bilo varčevanja na univerzah, ki so financirane kosovno.
· Plačilo stavke.

Legitimnost naših stavkovnih zahtev je prepoznalo več akterjev v visokem šolstvu. Stavko soorganizirata sindikata VIR in SVS. Podpira jo več fakultetnih sindikatov na UL, med drugim SVIZ na PeF, NSDLU na BF in FF ter Sindikat veterinarskih higienikov. 18. 1. jo je podprl tudi SVIZ. Podpirajo jo vodstva Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem ter številni dekani in dekanje. Ponosni smo, da nas bo na shodu pred sedežem UL nagovoril rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič.

Dolgo smo sedeli za pogajalsko mizo. Zdaj imamo sprenevedanja vlade dovolj. Stopimo skupaj in si izborimo plače, ki so primerne za zahtevno in odgovorno delo, ki ga opravljamo!

Stavkovni odbor VSS


Povezave:

Stavkovna navodila.

Dokumenti v zvezi s stavko v visokem šolstvu.

Grafika: plakati in letaki za stavko.

Tiskovno središče koordinacije stavkajočih sindikatov javnega sektorja.

Poročilo in video o stavkovnem shodu VSS.