četrtek, 25. april 2024

Odziv Visokošolskega sindikata Slovenije na predlog novele Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Odziv Visokošolskega sindikata Slovenije na predlog novele Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) odločno zavrača predlog novele Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) s katerim vlada v nasprotju z načelno podporo znanosti drastično krči financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na račun inovacij, daje proste roke ministru pri kanaliziranju raziskovalnih sredstev v inovacije in z dodatnim povečanjem deleža gospodarstvenikov v Razvojnem svetu še dodatno zmanjšuje vlogo znanosti pri oblikovanju ključnih nacionalnih politik in znanost še bolj podreja političnim in korporacijskim interesom.

Izpostavljamo, da je aktualni minister za znanost, Papič, ki danes predlaga 20 % krčenje državnih sredstev za znanost, še pred tremi leti, takrat v vlogi rektorja Univerze v Ljubljani, stal z nami na shodih za znanost s pomočjo katerih smo uveljavili zakonski cilj 1 % slovenskega proračuna za financiranje znanosti v doglednem času in tudi zgledno povečevanje sredstev za stabilno financiranje znanosti.

Vladi sporočamo, da je krčenje državnih sredstev za znanost in manjšanje vpliva znanosti v času raznolikih globalnih izzivov, ki zahtevajo angažma vseh znanstvenih ved za razvoj novih pristopov in tehnologij še toliko bolj nedopustno. Zato je ta predlog vlade moč razumeti le tako, da vladi ni mar za slovensko znanost in tudi ne za dolgoročni družbeni ter gospodarski napredek.

 

Obrazložitev:

Vlada s predlogom spremembe 13. člena ZZrID (in tudi  spremembe 93. člena) za 20 % zmanjšuje zakonsko obvezo države glede ciljne vrednosti državnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, saj ciljno vrednosti spreminja iz 1,0 % na 0,8 % BDP.

S predlogom spremembe 21. člena vlada zmanjšuje tudi delež povečanja letne rasti državnih sredstev namenjenih za stabilno financiranje znanosti iz 30 – 50 % na zgolj 25 %.

S predlagano spremembo 32. člena ZZrID vlada pooblašča neposredno ministra pristojnega za znanost, da določi delež znanstvenoraziskovalnih (!) sredstev, ki bodo namenjena za financiranje aplikativnih projektov, kar omogoča še dodaten odtok sredstev za znanost v inovacije in odpira vrata korupciji.

Predlagana sprememba 9. člena ZZrID določa vključitev še dveh gospodarstvenikov, ki ju bo delegiralo ministrstvo pristojno za gospodarstvo. Ob tem izpostavljamo, da je delež raziskovalcev v Razvojnem svetu že sedaj zelo majhen, v največji meri ga sestavljajo politično izbrani predstavniki in delegati ustanov ter interesnih skupin. Zato je na dlani, da so predlagane spremembe lahko vodilo v eksplicitno podrejanje znanosti političnim in korporacijskim interesom.

 

Maribor, 25. 4. 2024

Za Visokošolski sindikat Slovenije

Mag. Andrej Vogrin, predsednik

 

V vednost:

- po e-pošti na naslov: gp.mvzi@gov.si