ponedeljek, 19. marec 2018

Izjava ob drugi stavki SVIZ, 14. 3. 2018


Ker se v zvezi z današnjo stavko sindikata SVIZ pojavljajo številne nejasnosti in dezinformacije glede stavke na univerzah in glede zahtev SVIZ-a za visoko šolstvo, želimo zaposlene na univerzah in javnost seznaniti s poglavitnimi dejstvi:

- Na univerzah za ta dan ni bila napovedana stavka, delo poteka normalno.

- Visokokošolski sindikat v pogajanjih sodeluje s Počivavškovo koordinacijo in od ponedeljka, 12. 3., tudi z obema zdravstvenima sindikatoma Konfederacije sindikatov javnega sektorja; povsem samostojno in za parcialne interese se pogajajo samo še SVIZ in policisti.

- Omenjena skupina predstavlja kvorum, ki več kot zadostuje za podpis sporazuma, zavezujočega za ves javni sektor. Tak širok kvorum je za spreminjanje orientacijskih delovnih mest, kot sta docent in asistent z doktoratom, nujno potreben.

- V Visokošolskem sindikatu Slovenije se še nismo mogli dokončno opredeliti do morebitnega dogovora, vendar smo udeleženci pogajanj v ponedeljek, 12. 3., ocenili, da se je vlada zelo približala skupnemu predlogu sindikatov, ki vključuje vse skupine zaposlenih in skuša popraviti anomalijo, ki je nastala z zdravniškim sporazumom in je povzročila velike neenakosti. Žal gre za napako, ki je ni mogoče popraviti npr. z odpovedjo kolektivne pogodbe zdravnikov, temveč kvečjemu z amortizacijo teh neenakosti. Zato za najzahtevnejše in z zdravniškimi primerljive poklice nismo zahtevali 5-7 plačnih razredov, kolikor bi jih v primeru, če omejitve na 57. plačni razred ne bi bilo več, dobili zdravniki, temveč 3, torej manj, kot so že doslej dobili zdravniki. Ob tem smo zahtevali tudi dodatna 2 plačna razreda za vse do vključno VII. tarifnega razreda, pri čemer je vlada pristala na zahtevo, da bodo v skupnem seštevku lanske in letošnje odprave anomalij vsi delavci pod 26. izhodiščnim plačnim razredom, tudi tisti, ki lani niso dobili ničesar, dobili vsaj dodatna 2 plačna razreda.

- V pogajanjih in v javnih razpravah smo se z argumenti zavzemali za ohranitev enotnega plačnega sistema in za ohranitev smiselnih plačnih razmerij med poklici. Vladna ponudba Počivavškovi skupini sindikatov iz 12. 3. to prinaša in zajema ves javni sektor, tudi vzgojitelje in učitelje. SVIZ danes stavka zgolj za to, da bi večji del učiteljev v OŠ in SŠ dobil več kot ostali na primerljivih delovnih mestih v javnem sektorju. Njegovo zahtevo razumemo kot reprizo zdravniškega sporazuma, saj temelji na izrecni zahtevi "za nas več kot za druge" (z drugimi besedami: "za druge manj kot za nas"). Čeprav SVIZ vztraja z geslom "od vrtca do univerze" in se sklicuje na dostojanstvo vseh zaposlenih v dejavnosti, njegove stavkovne zahteve presegajo pogajalski dosežek Počivavškove skupine samo pri ekskluzivnem interesu enega poklica. Njegove zahteve povsem izključujejo tehnične in strokovne delavce (razen tistih pod minimalno plačo), med izobraževalci pa izkazujejo neverjetno samozavest. Javno SVIZ razglaša, da zahteva več kot "uradništvo" (ta slabšalna oznaka se nam že sama po sebi ne zdi korektna), v resnici pa zahteva tudi več kot univerzitetni učitelji. Zahteva, da se učiteljem, ki imajo naziv "svetovalca" ali "svetnika" in so razredniki (lahko tudi na razredni ravni), plača poveča za 4 plačne razrede, medtem ko vlada vsem ostalim v javnem sektorju v VII. tarifnem razredu ponuja 2 plačna razreda.

V Visokošolskem sindikatu Slovenije na poglabljanje razlik, ki so že zdaj prevelike, tako kot večina sindikatov v javnem sektorju ne bomo pristali. Ne zato, ker bi podcenjevali delo učiteljev na nižjih ravneh izobraževanja, temveč ker dajemo pravičnim razmerjem in solidarnosti po potrebi celo prednost pred lastnimi materialnimi interesi. Nikakor pa ne sprejemamo logike, po kateri število zmaguje nad argumenti in temeljnimi načeli pravičnosti.

Ljubljana - Maribor - Koper, 14. 3. 2018

Stavkovni odbor Visokošolskega sindikata Slovenije
prof. dr. Marko Marinčič, prof. dr. Marija Javornik Krečič, doc. dr. Gorazd Kovačič, doc. dr. Elizabeta Zirnstein