petek, 1. julij 2022

Zahtevamo, da ARRS raziskovalcem omogoči možnost odziva na ocene projektnih predlogov!

Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) protestira proti netransparentnemu in rokohitrskemu spreminjanju rokovnika projektnega razpisa Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Premik datumov odziva prijaviteljev na ocene iz junija v julij pomeni, da raziskovalci, ki so načrtovali dopust v juliju, morda sploh ne bodo imeli možnosti odziva na ocene, saj je bil doslej rok za to le 7 dni po prejemu ocene. Glede na dosedanje prakse ARRS (rokov ne premika prvič!), obstaja tudi možnost zamika v avgust. S kakšno pravico agencija pričakuje, da bodo raziskovalci celo poletje v stalni pripravljenosti in bodo dnevno preverjali novosti na spletni strani ARRS? S kakšno pravico ARRS raziskovalcem otežuje koriščenje letnega dopusta oziroma pričakuje njihovo odzivnost med letnim dopustom?

ARRS je 24. decembra 2021 objavila projektni razpis in ob tem tudi rokovnik s časovno opredeljenimi fazami razpisa in postopka ocenjevanja. Ob objavi razpisa in vse do 27. junija 2022 je rokovnik navajal, da se bodo raziskovalci lahko odzvali na oceno projektne vloge v juniju 2022. Agencija je 27. 6. 2022 spremenila rokovnik tako, da sedaj predvideva odzive na ocene v juliju. Točen rok pa še vedno ostaja uganka.

Poseben problem je »ustaljena praksa« ARRS, da prijaviteljev ne obvešča niti o tako pomembnih spremembah rokovnika. Ta samovolja in netransparentnost ARRS nista od včeraj in ju niso povzročile (so ju pa verjetno poslabšale) težave z informacijskim sistemom v zadnjh dveh letih. Problem je kultura neodgovornega vedenja do raziskovalcev in problem je nepripravljenost ali nesposobnost sedanjega in prejšnjih vodstev ARRS, da bi uredila informacijski sistem in komunikacijske protokole.

Od ARRS pričakujemo, da za ta razpis in tudi v bodoče prijavitelje z dopisi seznanja s spremembami rokov. Ob tem zahtevamo, da prijaviteljem omogoči odziv na ocene tako, da jih v primeru prestavitve rokov, zlasti v obdobju letnih dopustov, pisno seznani vsaj 2 tedna vnaprej, kdaj točno bodo prejeli ocene, in da jim ustrezno podaljša rok za odziv s 7 na 14 dni.

V Ljubljani, Mariboru in Kopru, 1. 7. 2022

Predsedstvo Visokošolskega sindikata Slovenije


--------------

Poziv je podprl tudi SVIZ - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.