petek, 26. avgust 2022

Protest SVIZ in VSS ob ukinitvi dostopa do arhiva raziskovalne dejavnosti v Sloveniji

Na spletni strani ARRS je od konca letošnjega marca objavljeno naslednje obvestilo: »Dragi uporabniki, z 31. 8. 2022 se bo portal eObrazci ugasnil. Če potrebujete ali želite imeti shranjene arhivske podatke iz portala, jih do navedenega datuma lahko prenesete k sebi. Prosimo tudi, da pozovete vaše raziskovalce, da naredijo enako …«.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS) izražamo nestrinjanje s to potezo oziroma načrtom ter zahtevamo ohranitev neoviranega dostopa še naprej do podatkov, ki se že od leta 2006 arhivirajo na portalu eObrazci Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)!

Portal eObrazci je elektronski arhiv (repozitorij) raziskovalne dejavnosti, ki že več kot šestnajst let hrani podatke, ki so na voljo tudi kot podlaga za vsakovrstne analize in primerjave. ARRS je lani poleti pričela s postopno vzpostavitvijo novega portala DigitalForms, ki pa še vedno ni polno funkcionalen. Od takrat na portalu eObrazci ni več podatkov o tekočih aktivnostih za razpise, aktualnih poročil financiranih aktivnosti, razporeditve ur in odstotkov zaposlitve posameznih raziskovalcev, so pa shranjene in dosegljive vse do takrat oddane prijave projektov, uspešne in neuspešne, ter vsa poročila za vse odobrene projekte. Portal zajema tudi poročila o usposabljanju mladih raziskovalcev in raziskovalk. Na voljo so tudi podatki o vključenosti v financiranje preko ARRS.

Vpeljava sistema eObrazci in posledično možnost dostopa raziskovalcev do svoje dokumentacije oz. personalne arhive vsak trenutek ter urejene na enem mestu, se je izkazalo kot odlična rešitev, ki poenostavi delo, poveča učinkovitost in pomaga pri vzdrževanju reda pri raziskovalnem delu slehernega raziskovalca. V SVIZ in VSS ne vidimo razumskega razloga, zakaj bi ARRS s takim načinom elektronskega obvladovanja dokumentov prenehal. Gre za povsem nepotrebno oteževanje dela raziskovalcem in raziskovalkam. Učinkovit dostop do dokumentov in potrebnih informacij v trenutku, ko jih zaposleni raziskovalec potrebuje, dviguje učinkovitost, hitrost, kakovost, organiziranost dela in produktivnost zaposlenih ter viša nivo varnosti samega raziskovalnega dela, prav zaradi možnosti stalnega nadzora in sledljivosti, brez tveganja pred izgubo kakšnega pomembnega podatka.

Ker so podatki raziskovalcev vrsto let hranjeni neposredno na portalu eObrazci, jih raziskovalci tudi niso nikoli hranili tudi na drugih nosilcih ali celo v papirni obliki. Priporočilo ARRS, naj si arhivske podatke po želji prenese in shrani vsak sam, in sicer najkasneje do datuma, ki ga določa ARRS, je po naši oceni povsem nepremišljeno.

Opozarjamo, storitev eObrazci je bila pri vseh analizah zadovoljstva uporabnikov ARRS (raziskovalnih organizacij, ki koristijo usluge Agencije) najvišje ocenjena, kar pomeni, da je portal ustrezno služil svojemu namenu. Po naši oceni nerazumna in nesmotrna odločitev vodstva ARRS o prenehanju uporabe eObrazcev je bila sprejeta leta 2021 še pred vzpostavitvijo novega orodja (portala), ki bi zagotavljal vsaj tako dobro funkcionalnost in pregled nad predvidenimi in realiziranimi urami financiranih aktivnosti.

Ni odveč opozoriti tudi na gospodarnost delovanja ARRS: po podatkih iz Erarja je v razvoj informacijske tehnologije med leti 2005 do 2021 vložila približno 3.396.500 evrov davkoplačevalskega denarja, namenjenega za znanost, in sicer za plačilo zunanjim izvajalcem (dvema podjetjema), samo od julija lani, torej v enem letu, pa je novoizbranemu zunanjemu izvajalcu nakazala že skupno 318.000 evrov. Kaj se dogaja z informacijskim sistemom ARRS v zadnjem letu? Ali prenova informacijskega sistema ARRS pomeni, da je treba ukiniti vse funkcije, tudi tiste, ki so doslej dobro delovale in še vedno delujejo?!

V luči zapisanega SVIZ in VSS zahtevata neoviran dostop do arhivov raziskovalcev tudi vnaprej, t.j. tudi po 31. 8. 2022, odgovorne pa hkrati pozivata, da preučijo in javnosti sporočijo, kaj se dogaja s »prenovo« informacijskega sistema ARRS, ki naj bi se pričela že poleti 2021, ter ustrezno ukrepajo.

Ljubljana, 26. avgusta 2022


Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,

Branimir Štrukelj, glavni tajnik

 

Visokošolski Sindikat Slovenije,

dr. Gorazd Kovačič, predsednik

 

V vednost: Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Kosrisu, Rektorski konferenci RS, medijem