nedelja, 30. maj 2021

Pismo podpore Radiu Študent po protestu in dogodkih v Študentskem kampusu


Radio Študent je najstarejša neodvisna študentska radijska postaja v Evropi. V osemdesetih letih je imel odločilno vlogo pri demokratizaciji, in sicer že v času, ko se je nekaterim sedanjim oblastnikom zdelo oportuno delovati znotraj tedanje Zveze komunistov in kandidirati za pomembne funkcije njenega podmladka. Radio študent je ohranil kritično držo tudi v času tranzicije in vse do danes. Ni se opredeljeval do lokalne strankarske politike, temveč je skušal pojasnjevati širše družbene procese v Sloveniji in v svetu. Že desetletja igra neprecenjivo vlogo pri gojenju kritične misli in alternativne kulture in pri usposabljanju kadrov, ki se kasneje uveljavijo tudi v konvencionalnih medijih in drugih institucijah.

Da je ministrstvo za kulturo nedavno finančno podprlo vrsto medijev, ki širijo sovražni govor in eksplicitno rasistične ideje, Radiu študent pa je podporo v celoti odreklo, je znamenje, da se Republika Slovenija preobraža iz razvite evropske demokracije v periferno avtokracijo. 

Najbolj od vsega pa obžalujemo mačehovski odnos študentske organizacije do Radia študent. Po drastičnem skrčenju financiranja zaradi nezadovoljstva, ker RŠ zavrača vlogo promotorja vodstva Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU), si je to privoščilo še to, da krivi Radio študent za domnevno škodo na ljubljanskem kampusu med tamkajšnjim študentskim protestom in s tem laska sedanji vladi in njenim policijskim prijemom. ŠOU naj se najprej sama pogleda v zrcalo. Tudi pri tem, kako je nastal kampus, čemu je namenjen in kakšne programske prioritete ima ŠOU. Dovolj je, da v Google vtipkamo »ŠOU« in »evrov«.

V Visokošolskem sindikatu Slovenije podpiramo napredne, kritične študentske organizacije. Ugotavljamo, da so najboljši študenti skoraj po pravilu tudi družbeno osveščeni. Nezadovoljni pa smo s težnjo, da v ŠOU namesto kritične misli vedno bolj vladajo koristoljublje, politični oportunizem in popkultura. 

V Ljubljani, 30. 5. 2021

Za Visokošolski sindikat Slovenije
prof. dr. Marko Marinčič, predsednik nedelja, 23. maj 2021

Nakvis, spremembe Minimalnih standardov za habilitacijska merila, 2021

Nakvis nam je aprila 2021 v mnenje poslal predlog sprememb Minimalnih standardov za habilitacijska merila zavodov. Predlagal je črtanje pogojev »IF>0«, vključitev revij iz Scopusa in črtanje možnosti seznamov dodatnih revij, ki so primerljive z izbranimi indeksi. V pisnem odzivu smo opozorili, da bi slednje pomenilo dodatno prikrajšanost družboslovnih in humanističnih ved. Poleg tega smo se zavzeli za ustreznejše vrednotenje monografij in delov monografij.

Julija 2021 smo v okviru javne razprave ponovno poslali naša pisna stališča na spremenjeni predlog Minimalnih standardov, ki je že vseboval nekatere rešitve, ki smo jih predlagali maja, zlasti upoštevanje monografij, delov monografij in dodatnih seznamov revij v humanistiki in družboslovju. V julijskem mnenju smo opozorili, da med te možnosti niso zajeti docenti. Poleg tega smo predlagali večji poudarek na kvalitativnem in manjši na kvantitativnem vrednotenju znanstvenih dosežkov.

Dokumenti so objavljeni tule.