sreda, 5. maj 2010

Kako do članstva?

Glede na položaj zaposlenih v visokem šolstvu je potreba po profiliranem sindikatu na področju visokega šolstva nujna. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je sindikat interesno združenje, katerega moč je odvisna od števila in podpore članstva. Vsi pedagoški in nepedagoški delavci ste zato vabljeni k včlanitvi, saj bomo le skupaj in s solidarnostjo spremenili razmere, ki so posledice dolgoletnega zanemarjanja tega področja.

"Član sindikata dejavnosti lahko postane vsak delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom, ali delavec, ki opravlja delo na drugi pravni podlagi. V sindikat dejavnosti se lahko včlanijo tudi drugi delavci, ki so zaposleni v sorodnih ali drugih dejavnostih." (Statut VSS) 

Članstvo v VSS je individualno. Sindikat je znotraj konfederacije Pergam povsem avtonomen, prav tako pa se lahko znotraj samega Visokošolskega sindikata avtonomno in samostojno organizirajo sindikalna združenja na ravni univerz ter fakultet. Sindikat je neprofitna organizacija, ki se za svoje delovanje financira iz članarin. Članarina znaša 0,6 % bruto osebnega dohodka in se deli: v deležu 45 % ostane sindikatu na ravni univerze oz. fakultete, 55 % pa konfederaciji Pergam. Na pristopni izjavi izrazite strinjate z odtegovanjem članarine neposredno od vašega osebnega dohodka, za kar ob včlanitvi poskrbijo sindikalni zaupniki. Obstaja pa tudi možnost, da članarino plačujete po položnicah. V tem primeru prosimo, da o tem po včlanitvi obvestite neposredno vašega sindikalnega zaupnika na fakulteti/univerzi oziroma pravno službo Pergam, s katerim boste uredili formalnosti v zvezi s to možnostjo.