petek, 9. junij 2023

Nadaljevanje stavke v visokem šolstvu 13. in 14. 6. 2023

Spoštovane kolegice in kolegi, zaposleni na javnih univerzah,

30. 5. 2023 smo na javnih univerzah stavkali, ker se vlada vztrajno izogiba popravi plačnih krivic v visokem šolstvu. Dan po stavki smo se predstavniki Visokošolskega sindikata Slovenije udeležili pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij. Vlada nam je dala žaljivo nizko ponudbo. Namesto da bi pri visokošolskih sodelavcih, lektorjih in predavateljih popravila krivico, ki se vleče že desetletje in pol, je predlagala dodatno povečanje plačnih nesorazmerij do visokošolskih učiteljev. Ponudba za strokovne in tehnične delavce skupine J je sramotno nizka. Najpogosteje zasedenim strokovnih delovnim mestom vlada ponuja samo en plačni razred, tehničnim pa dva. Najslabše plačanim v visokem šolstvu torej vlada ponuja najmanj.

Zato vas Visokošolski sindikat Slovenije poziva, da se v torek in sredo prihodnji teden, 13. in 14. 6. pridružite nadaljevanju stavke v visokem šolstvu. Postavite se zase in za svoje sodelavke in sodelavce!

Pozivamo vas, da v torek in sredo za ves dan prekinete z delom. Med stavko se prestavi izpite in zagovore zaključnih del. Presoja o izvedbi nujnih izpitov oz. nadomestnih rokih, izvedbi zagovorov itd. je prepuščena vsakemu stavkajočemu posebej. Poskrbeti je treba za obveščanje študentov. Odpove se uradne ure v strokovnih službah, zapre se knjižnice, ne vzdržuje se informacijskih sistemov, vzdrževanje prostorov odpade. Med stavko se lahko izvede sestanke in seje, na katerih se razpravlja o stavkovnih zahtevah in o razmerah v visokem šolstvu ali v ožjem delovnem okolju. Stavka je omejena pri kliničnih vajah in drugih delovnih aktivnostih, katerih odpoved bi poslabšala zdravstveno stanje pacientov. Izjema sta tudi zakonsko regulirani javna zdravstvena in veterinarska dejavnost.

V torek, 13. 6. bo osrednji stavkovni shod ob 11h v Veliki dvorani Fakultete za družbene vede UL na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani. Na shod smo povabili ministra za visoko šolstvo, dr. Igorja Papiča, in ministrico za javno upravo, mag. Sanjo Ajanović Hovnik, da jima zaposleni v različnih poklicnih skupinah zastavimo nekaj vprašanj o svojih plačah. Vabljeni!

V sredo, 14. 6. bodo različni lokalno obarvani stavkovni dogodki na posameznih članicah.

Stavka je ustavna pravica. O njej se odloči vsak sam. Stavkajo lahko vsi zaposleni na univerzah, tudi nečlani VSS. Nadrejeni ali drugi sodelavci ne smejo ovirati stavkanja ali z organizacijskimi navodili oteževati odločitve zanj. V primeru oviranja se obrnite na lokalno pristojnega sindikalnega zaupnika VSS. Stavka je zakonita in bo plačana, saj je vlada večkrat prekršila pisne zaveze za odpravo plačnih krivic.

V Ljubljani, Mariboru in Kopru, 8. 6. 2023

Stavkovni odbor Visokošolskega sindikata Slovenije