torek, 26. december 2017

Poziv Upravnemu odboru Univerze na Primorskem k razrešitvi rektorja Marušiča in k izterjavi škode

Visokošolski sindikat Slovenije je že po prvostopenjski obsodbi rektorja Univerze na Primorskem zaradi trpinčenja in spolnega nadlegovanja pozval rektorja, naj razmisli o odstopu. Rezultat je bila prekinitev komunikacije s sindikatom. Rektor je poziv k razmisleku dojel kot osebni napad in žalitev. Če drži, da je po prvostopenjski obsodbi na seji senata izjavil, da ne bo odstopil niti v primeru pravnomočne obsodbe, pozivi k odstopu očitno ne bodo dovolj.
Zato Visokošolski sindikat Slovenije k ukrepanju v tej zadevi poziva organe Univerze na Primorskem, zlasti Upravni odbor. V kolikor rektor ne bo podal odstopne izjave, naj Upravni odbor Univerze na Primorskem sproži postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga povzročitve finančne in moralne škode univerzi. Upravni odbor UP, v katerem sedijo tudi predstavniki ustanovitelja — Vlade RS — tudi pozivamo, naj od rektorja zahteva povračilo stroškov, ki jih je univerza imela zaradi njegovih nezakonitih ravnanj v zadnjem in preteklih pravnomočno zaključenih sodnih primerih. To vključuje stroške izplačila odškodnin žrtvam ter sodne in odvetniške stroške. Opustitev dolžnih ravnanj Upravnega odbora UP bomo razumeli kot opravljanje funkcije v nasprotju z načelom skrbnosti in standardi vestnosti in poštenja ter kot delovanje v nasprotju z interesi in koristmi Univerze na Primorskem. 
Opozarjamo, da izgubljene tožbe in reakcije nanje povzročajo sramoto celotni visokošolski skupnost ne le na Primorskem, temveč v Sloveniji nasploh. Ostro protestiramo zoper izjave, češ da so rektorjevi nespodobni ekscesi del uveljavljene komunikacije na univerzi. Javnost mora nedvoumno vedeti, da so etični standardi in standardi obnašanja na univerzah daleč od tega, kar kot uveljavljeno navaja rektor.
Čeprav so po prvostopenjski obsodbi v zadevi trpinčenja na delovnem mestu in spolnega nadlegovanja nekateri najožji sodelavci rektorju UP izražali podporo, na seji Senata Univerze na Primorskem pa se je rektor skliceval na to, da sodba ni pravnomočna in s tem dosegel sramotni molk Senata UP, so zdaj vsi omenjeni ponovno pred pomembno odločitvijo, pri kateri tudi sami prevzemajo odgovornost. V Visokošolskem sindikatu Slovenije računamo na to, da bodo kljub avtoritarni atmosferi na univerzi člani Senata in Upravnega odbora zbrali pogum in naredili tisto, kar od njih zahtevajo pravo, morala in interesi ustanove.

Koper, Ljubljana, Maribor, 26. 12. 2017
Visokošolski sindikat Slovenije,

zanj dr. Marko Marinčič, predsednik