torek, 9. januar 2018

Podpora stavki na univerzah (Univerza v Mariboru)

Maribor, 10. 1. 2018

IZJAVA ZA JAVNOST – Poziv za zagotovitev ustreznega deleža sredstev, namenjenih za izobraževanje, tudi univerzam in podpora stavki na Univerzah, 24. 1. 2018

Vodstvo Univerze v Mariboru in Visokošolski sindikat in sindikat VIR, ki delujeta na Univerzi v Mariboru, vse od leta 2011 opozarjamo na perečo problematiko podfinanciranja visokega šolstva in javnih univerz. Kljub visoki gospodarski rasti v zadnjih letih, delež sredstev namenjen univerzam upada že vse od leta 2011, ko je znašal 0,67 % BDP, danes pa le še slabih 0,59 %. Slednje je daleč od 1 % deleža, ki izhaja iz že danih zakonskih zavez, ter še dlje od dejanskih potreb, saj univerze s proračunskimi sredstvi ne zmoremo več pokrivati niti tekočih stroškov izvedbe javne službe, kaj šele skrbeti za razvoj in vlagati v prepotrebno izobraževalno in raziskovalno infrastrukturo. Odločitve Vlade na državni ravni so predvsem v zadnjem obdobju univerzam nenehno povečevale stroške dela, na katere le-te niso imele vpliva, kljub temu pa so jih bile dolžne pokrivati, nemalokrat v škodo lastnih virov, saj za to niso dobile ustreznega povečanja sredstev. Kljub pričakovanju celovite sistemske rešitve, z urejenim pasovnim financiranjem raziskovalnega dela, ustreznim deležem financiranja in novim zakonom o visokem šolstvu smo dočakali zgolj parcialne dopolnitve obstoječe zakonodaje, brez posluha za nujno potrebne spremembe in ustrezno financiranje.

Ob napovedi stavke sindikatov javnega sektorja za sredo, 24.1.2017, se bodo zato s podporo vodstev univerze in njenih članic, pridružili tudi pedagoški in nepedagoški delavci Univerze v Mariboru —  pri čemer posebej izpostavljamo zahtevo po zagotovitvi zadostnih sredstev univerzam kot delodajalcem  za odpravo plačnih anomalij in izpolnitev, s sindikati že dogovorjenih obveznosti za zaposlene. Po našem prepričanju delo na univerzi ni ustrezno ovrednoteno, država pa specifik tega dela ni pripravljena upoštevati. Ugotavljamo, da Ministrstvo RS za izobraževanje in šport z razporeditvijo sredstev znotraj resorja preferira nižje ravni izobraževanja, saj si drugače ni mogoče razlagati, da je za osnovne šole z zadnjim rebalansom namenila in rezervirala dodatnih 56 milijonov, za univerze in vlaganja v visoko šolstvo pa ničesar.

Sindikata in vodstvo Univerze v Mariboru od Vlade RS tako pričakujemo izpolnitev njenih zavez, od resornega ministrstva pa pravično  proračunsko obravnavo in zagotovitev ustreznega deleža sredstev, namenjenih izobraževanju, tudi za univerze. 

Univerzitetna skupnost je zavezana delu v dobro vseh prebivalcev Slovenije, zato sindikata in vodstvo Univerze v Mariboru s svojo odločitvijo za podporo stavki pričakujemo uresničitev sprejetih odločitev Vlade ter drugih državnih organov in njihovih dogovorov z nami.


Red. prof. dr. Žan Jan Oplotnik, l. r.
prorektor s pooblastili rektorja UM

Izred. prof. dr. Marija Javornik Krečič, l. r.
predsednica Visokošolskega sindikata na UM
  
Sandra Kurnik Zupanič, l. r.
koordinatorka sindikata VIR  na UM

Maribor, 10. 1. 2018