torek, 24. oktober 2023

VSS podpira Svizov protestni shod

 

V Visokošolskem sindikatu (VSS) podpiramo Svizov protestni shod 25. 10. 2023 in z njim delimo stališče, da se Golobova vlada s sindikati javnega sektorja pogaja neresno. Žal celo delimo skrb vseh, ki z grozo ugotavljajo, da ji vodenje države polzi iz rok, pogajanja pa izvaja samo še s figo v žepu, brez pametnega cilja in predvsem brez prave volje, da bi zaposlenim v javnem sektorju pomagala v meri in obsegu, kot si to zaslužijo. 

Vlada prav tako ne kaže iskrene namere po odpravi plačnih nesorazmerij in prevedbi delovnih mest na novo plačno lestvico, saj je njen sedanji predlog ponižujoč. Za VSS je nedopustno in nezaslišano, da se plače ne usklajujejo z inflacijo in realno zaostajajo za cenami življenjskih potrebščin. Na podoben način opažamo, da ni nobene pripravljenosti reševati situacijo z zaposlenimi v plačni skupini J in za odpravo starih plačnih krivic pri pedagoških delovnih mestih v visokem šolstvu, kar lahko pomeni, da večino najbolj akutnih težav ne želi odpraviti in jih zgolj prelaga v oddaljeno prihodnost. Celo zavez iz stavkovnega sporazuma, ki ga je podpisala vlada meseca julija z Visokošolskim sindikatom, še vedno ni uresničila, vključno s podpisom aneksa h kolektivni pogodbi z normativnimi vsebinami.

Kot visokošolski sindikat ugotavljamo, da vlada z zanemarjanjem zaposlenih v visokem šolstvu nespametno kaže prezir do pomena visokega šolstva in znanosti, čeprav dobro ve, da se položaj zaposlenih na področju visokega šolstva poslabšuje iz leta v leto. Težko razumemo, da predsednik vlade, ki je doktor znanosti, ne kaže ustrezne dovzetnosti za podporo tistim, ki v državi poskrbijo za napredek v znanosti in tehnologiji, njihova spoznanja pa prinašajo dolgoročne koristi za družbo in pomagajo izboljšati kakovost našega življenja.

Zato si v VSS želimo, da vlada prisluhne zahtevam Sviza na njegovem shodu in končno neha slepomišiti v pogajanjih z nami.

Predsedstvo VSSnedelja, 15. oktober 2023

Javna izjava Visokošolskega sindikata Slovenije, Sindikata Univerze v Mariboru ob Vladnih »Usmeritvah za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025«

Državni intervencionizem v študijske programe je škandal

Javna izjava Visokošolskega sindikata Slovenije, Sindikata Univerze v Mariboru ob Vladnih »Usmeritvah za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025«

Golobova vlada se oklepa Janševih manir, ko gre za državni intervencionizem v študijske programe: njene »Usmeritve za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025« bi morali na javnih univerzah v celoti zavreči kot škodljivo politikantsko vpletanje v njihovo avtonomijo.

Nezaslišano je, da poskuša vlada visokošolskim zavodom posredovati »prioritete« pri ponudbi vpisnih mest in pri tem ne samo sugerira, katere študijske programe je potrebno imeti in katere ukiniti, ampak jih v takšno ravnanje neposredno sili s spodbujanjem ali ukinjanjem financiranja. Še huje, državni intervencionizem je celo personalno obarvan: tako kot si je premier Janez Janša leta 2020 zaželel več vpisa na študij medicine, si je Robert Golob v začetku tega leta več študijskih mest za radiološke tehnike in psihologe. Smo priča univerzitetni različici hegemonske mentalitete sončnega kralja, ki tokrat vpije »Študijski program, to sem jaz!« Mimogrede, seveda lahko po svoje razumemo, da si želi premier povečanja vpisa na študij elektrotehnike, če je sam elektrotehnik, ampak res smo v skušnjavi njegovemu predhodniku priznati boljšo presojo, ker ni česa podobnega zahteval za obramboslovje!

Navedimo nekaj absurdov takšne nevzdržne mentalitete, saj Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v skladu z novimi usmeritvami zahteva povečanje vpisa na določene programe, ki so: izobraževanje (pedagoški poklici), pravo, socialno delo, farmacija, računalništvo in informatika oz. računalništvo in informacijska tehnologija, računalništvo in matematika, elektrotehnika, multimedije ter medijske komunikacije, strojništvo, tehniška varnost, gozdarstvo ter upravljanje gozdnih ekosistemov, živilstvo. Toda obenem je že po dveh letih, čeprav zahteva povečanje, ukinilo financiranje za nekatere med njimi!

Na ljubljanski univerzi ugotavljajo, da povišanje financiranja nikakor ne dohaja inflacije, zaradi česar njegova realna vrednost dejansko pada, namesto da bi se povečevala. Se pravi: vlada in ministrstvo želita okrepiti nekatere študijske programe, ampak za to v prihodnje ne bi prispevali niti centa! Najbolj groteskno se to vidi v primeru, kjer ob ambiciozni strategiji digitalizacije države, kar je dodaten cinizem, Golobova vlada sili posamezne fakultete, da nižajo število vpisnih mest, kar se je zgodilo na programih računalništva in informatike 1. in 2. stopnje na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko. Namesto zahtevanega povečanja jih bodo tam znižali kar za 50 mest, ker denarja preprosto ni!

Povedano drugače: vlada pričakuje, da bodo ministrstva razporejala denar tako dolgo, da bodo izpolnila željo, vendar za to ne bi dala nobenih dodatnih sredstev! Sklepe omenjene fakultete po nižanju vpisa je zato potrebno razumeti.

Enako absurdna, čeprav v drugi smeri, je zahteva vlade, da visokošolski zavodi pristopijo k preoblikovanju tistih študijskih programov, »kjer je iz prijav za vpis in dejanskega vpisa vidno, da za študij na tem študijskem programu ni interesa, in se glede na osip študentov po prvem letniku pojavlja sum, da se študentje vanj vpisujejo z namenom pridobitve statusa študenta in ne dejanskega študija.«

V svoji Facebook objavi je sprva Ministrstvo napisalo »preoblikovanju oziroma ukinjanju«, a je takoj poseglo po samocenzuri in v nekaj minutah izbrisalo besedo »ukinjanje«, kar pomeni, da dokument »Usmeritve za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025«, ki ga nihče ni videl, lahko spreminja že Facebook administrator! Toliko o tehtnosti  in teži dokumentov in sprejetih odločitev.

Vlada avtokratsko zahteva ukinjanje nekaterih programov, toda ob kakšnem kriteriju? Njena napoved je škandalozna iz več razlogov in predstavlja nezaslišan poseg v akreditirane programe, ki se izvajajo po ustreznih standardih, saj onemogoča možnost izobraževanja in pridobivanja znanj na posameznih področjih vsem tistim dijakom oziroma študentom, ki so si takšno področje izbrali. Težav fiktivnega vpisa ni mogoče reševati z omejevanjem možnosti študija drugim študentom, ki se vpisujejo iz legitimnih razlogov – če ima takšno groteskno ambicijo omejevanja možnosti izobraževanja, potem raje predlagamo, da Golobova vlada uvede še en resor, ki ne bo izobraževal: Ministrstvo za neizobraževanje!

Fiktivnega vpisa študentov ni mogoče urejati na orwellovske načine, ampak jo je potrebno rešiti na sistemski ravni: ob natančnejših vpisnih pogojih, večjem pregledu, nadzoru in končno kaznovanju tistih, ki sistem zlorabljajo. Pričakovali bi, da ministrstvo stimulira načine vpisa na programe, ki so manj privlačni, zahteva prilaganje učnih načrtov in usklajevanje s potrebami trga dela, ampak Golobova vlada in minister Papič ponujata res star in zelo inovativen recept: če umivamo dojenčka in nam ostane umazana voda, bomo težavo najlažje trajno rešili, če iz nje izlijemo še dojenčka!

Ko je Janševa vlada leta 2020 zadrževala soglasje k objavi razpisa za vpis na fakultete in izsiljevalsko zahtevala povečanje vpisnih mest, so rektorji naših univerz skoraj klecnili. Upajmo, da se to ne bo ponovilo. Državni in personalni intervencionizem v študijske programe ne predstavlja le grobega posega v avtonomijo univerz in njenih članic, ampak očitno na Ministrstvu nujno potrebujejo tečaj iz matematike, ekonomike in logike hkrati. Lahko pa tudi financirajo študijski program iz njih in se ga udeležijo.

Peticijo  proti nestrokovnemu in avtoritarnemu vmešavanju vlade v visokošolski prostor je tistega leta podpisalo 14.000 posameznikov, med njimi tudi minister za visoko šolstvo, ki je ob omejevanju vpisa o situaciji dijakov povedal: »Ne razumem, zakaj jim to počnejo. Prosim, bodite razumni!« Prišel je čas, da ponovimo ministrove besede in ga spomnimo, da veljajo zanj na isti način: »Ne razumemo, zakaj jim to počnete. Prosimo, minister Papič, bodite razumni!«

Če želi ministrstvo na ta način nadaljevati, potem bo resno ogrozilo visoko šolstvo v Sloveniji. In potem je najbolje, da ga nimamo. Minister, še je čas za vaš odstop.

Maribor, 15. 10. 2023

Visokošolski sindikat Slovenije, Sindikat Univerze v Mariboru

Andrej Vogrin, predsednik VSS SUM

Simon Zupan, podpredsednik VSS SUM

Damir Mlakar, podpredsednik VSS SUM

Ali vlada univerzam spet odreja vpisno politiko in kanibalistično prerazporejanje denarja med članicami?

 

Odprto pismo Visokošolskega sindikata Slovenije ministrstvu za visoko šolstvo in rektorjem

 

Ministrstvo za visoko šolstvo in univerze vsako jesen začnejo usklajevanja razpisa za vpis na študijske programe, ki določa število vpisnih mest na različnih študijskih področjih. Pogajanja potekajo do začetka naslednjega leta, nakar vlada potrdi usklajeni razpis in ta gre v objavo. Ta postopek dvostranskih usklajevanj med partnerji je bil prvič povožen januarja 2021, ko je vlada na svoji seji zavrnila že usklajeni dokument, ker je predsednik vlade zahteval dodatna vpisna mesta v informatiki in na medicini, a ponudil dodatni denar. Akademska skupnost je takrat protestirala z množično peticijo s 15.000 podpisi, rektorji (med njimi sedanji minister Papič) pa so se pustili ponižati na Brdu pri Kranju, kjer so morali v TV prenosu poslušati, da univerze izobražujejo premalo obrtnikov in voznikov vlačilcev. Naslednjič je postopek usklajevanj povozila sedanja vlada februarja letos, ko je vsilila dodatna vpisna mesta na nekaterih netransparentno izbranih študijskih programih.

Tretji poseg v utečeni postopek se je zgodil 12. 10. 2023, ko je vlada potrdila Usmeritve za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025. S tem dokumentom je univerzam odredila, na točno katerih študijskih področjih naj povečajo vpis, naložila pa jim je tudi krčenje vpisa na nekaterih drugih študijskih programih, njihovo prestrukturiranje in celo ukinitev, kot je nekaj minut pisalo v Facebook objavi (v prilogi), preden jo je samocenzura popravila. Takšna oblastna gesta krši načelo dvostranskih pogajanj med partnerji in jih onemogoča na samem začetku. Enako je Golobova vlada naredila z določbo Zakona o izvrševanju proračuna, da usklajevanja plač z inflacijo v letu 2024 ne bo, čeprav je to predmet pogajanj s sindikati in ena najbolj perečih točk v zadnjem času.

Po naših informacijah naj bi usmeritve za večanje in manjšanje vpisa veljale ne samo za naslednje študijsko leto, kot izhaja iz imena dokumenta, temveč tudi za naslednje štiriletno obdobje financiranja študijske dejavnosti, 2025–2029.

Javnosti ni znano, na podlagi katerih analiz je ministrstvo pripravilo seznam deficitarnih študijskih področij. Vsebinsko je neprepričljiv, saj na njem manjkajo nekatera področja (npr. radiološko inženirstvo), so pa na njem tudi taka, kjer je izobraženega kadra dovolj, a beži iz poklica zaradi slabih začetnih plač in slabih delovnih pogojev; tega problema pač ni mogoče rešiti z vpisno politiko. Na drugi strani dokument nalaga univerzam, naj skrčijo ali ukinejo nekatere druge študijske programe. Vladna obrazložitev je škandal, saj utemeljuje posege z natolcevanji, da se nanje vpisujejo fiktivni študentje, ki jih zanima začasni status in ne študij.  Razlogi, zakaj študentje ne opravijo študijskih obveznosti, so lahko različni, med njimi je tudi težavnost določenega študijskega programa. Problem zlorab študentskega statusa je kompleksen in ga je treba reševati na različnih ravneh. Kriteriji za obstoj študijskih programov pa morajo biti ločeni od tega in strokovni. Avtokratska zahteva po ukinjanju nekaterih študijskih programov predstavlja nezaslišan poseg v akreditirane programe, ki se izvajajo po ustreznih standardih, saj onemogoča možnost izobraževanja in pridobivanja znanj na posameznih področjih vsem tistim dijakom oziroma študentom, ki so si takšno področje izbrali.

Bistvo vladnega seznama deficitarnih in suficitarnih študijskih področij je v tem, da pomeni navodilo za dodatni varčevalni program univerz. Vlada je že lani in predlani posegla v vpisno politiko univerz, a je zagotovila dodatni denar za dodatna zahtevana vpisna mesta. Tokrat je ta dodatni namenski denar ukinila in ga prenesla v pasovna sredstva, toda njihov dvig je manjši od inflacije in delež proračunskih sredstev za študijsko dejavnost v BDP spet upada. Vlada z omenjenim dokumentom sporoča univerzam, naj si same zagotovijo dodatni denar za dodatna vpisna mesta na deficitarnih področjih s kanibalističnim krčenjem in ukinjanjem drugih študijskih programov. Vladno ukazovanje univerzam, katera študijska področja je treba ukiniti, je škandal, ki kaže, da minister ne razume, kaj je univerza, čeprav prihaja z nje. Takšnega ministra in takšnega ministrstva pač ne potrebujemo. Ministrstvo za visoko šolstvo bi moralo biti varuh javnega interesa in univerzam bi moralo zagotoviti materialne pogoje za to, da razvijajo vsa študijska in raziskovalna področja po avtonomnih akademskih kriterijih.

Stvar pa je še bolj zapletena, če držijo naše informacije, da so bili rektorji v resnici vključeni v pogovore o tem dokumentu, pa čeprav mimo organov in članic univerz. Upamo, da načrti za kanibalistično prerazporejanje vpisnih mest in denarja med članicami niso nastali kar na samih univerzah, ki bi se nato skušale skriti za oblastnim aktom neoliberalne vlade. Če ni bilo tako, verjamemo, da bodo rektorji pojasnili svojo vlogo in se kritično opredelili do vladnega dokumenta.

Visokošolski sindikat Slovenije zato zastavlja resornemu ministrstvu in rektorjem naslednja javna vprašanja:

1.) Kakšen je status dokumenta Usmeritve za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025 glede na uveljavljen vsakoletni postopek pogajanj med ministrstvom in visokošolskimi zavodi o razpisu za vpis na študijske programe? Je oblastni ton dokumenta, s katerim vlada univerzam nalaga določeno vpisno politiko, nekaj običajnega za omenjeni postopek pogajanj?

2.) Ali dokument nalaga tudi ukinjanje študijskih programov, ali je šlo samo za pomoto službe za stike z javnostmi?

3.) Na podlagi katerih analiz je bil pripravljen seznam študijskih področij, kjer naj bi univerze zvišale ali znižale število vpisnih mest ali celo prestrukturirale oz. ukinile študijske programe?

4.) Ali je dokument nastal v dialogu z rektorji? Kakšno je njihovo stališče do njega?

Pričakujemo, da bo MVZI poleg pojasnil takoj objavilo sam dokument in analize, na podlagi katerih je nastal. Visokošolska in širša javnost jih že nestrpno pričakujeta.

15. 10. 2023

Gorazd Kovačič, predsednik VSS


petek, 6. oktober 2023

četrtek, 5. oktober 2023

Protest sindikatov javnega sektorja proti zamrznitvi plač v ZIPRS

 

POGAJALSKA SKUPINA KONFEDERACIJE SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

POGAJALSKA SKUPINA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

 

Javni poziv poslankam in poslancem Državnega zbora RS za črtanje prepovedi pravice do usklajevanja plač

 

4. 10. 2023


Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Reprezentativni sindikati javnega sektorja, organizirani v dve sindikalni pogajalski skupini za pogajanja o plačah v javnem sektorju, smo z velikim začudenjem ugotovili, da je Vlada RS v Zakon o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS) zapisala 65. člen, ki se glasi:

65. člen

(uskladitev osnovnih plač v letu 2024)

 

Ne glede na 5. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024 ne uskladijo.

Potrebno je pojasniti, da se plače v javnem sektorju ne usklajujejo samodejno. To pomeni, da bi se v letu 2024 plače zaposlenih v javnem sektorju lahko uskladile zgolj, če bi bil o tem dosežen dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja. Če tega dogovora ni, tudi uskladitve ni. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) določa le možnost, da do te uskladitve pride, in sicer s pogajanji.

Vlada pa s predlaganim 65. členom ZIPRS sindikatom javnega sektorja odvzema možnost predlagati uskladitev in zato de facto ukinja pogajanja. Za vse podpisane reprezentativne sindikate je takšen način popolnoma nesprejemljiv, ker izkazuje neupoštevanje in nespoštovanje socialnih parterjev in kot tak vreden vseh obsodb. Še nikoli do sedaj se ni zgodil tovrstni oblastni poseg v kolektivna pogajanja. Vladni predlog 65. člena ZIPRS razumemo tudi kot poseg v ustavno varovano pravico do sindikalnega združevanja in delovanja ter kot poskus discipliniranja sindikatov javnega sektorja, in to v času, ko vlada zatrjuje, da ji je v interesu s sindikati skleniti dogovor o novem plačnem sistemu v javnem sektorju.

Pogajanja o prenovi plačnega sistema javnega sektorja so v zadnjih mesecih zelo turbulentna. Naša skupna zaveza je, da v socialnem dialogu dogovorimo vse elemente za nov plačni sistem. Toda ugotavljamo, da vlada, ki na eni strani nastopa v vlogi oblasti in na drugi strani v vlogi delodajalke, ki se pogaja s sindikati, svojo oblastno vlogo s predlaganjem takšnih spornih določb zlorablja za doseganje ciljev, ki jih zasleduje v pogajanjih v svoji drugi vlogi. S tem dokazuje, da ne razume pomena enakopravnosti partnerjev in pomena socialnega dialoga oziroma da si ju predstavlja zelo enostransko in s postavljanjem sindikatov pred izvršena dejstva.

Reprezentativni sindikati javnega sektorja na tovrstne enostranske oblastne poteze ne bomo pristali, saj javne uslužbence, ki jih sindikati predstavljamo, postavljajo v manjvreden in neenak položaj.

Zato vas, spoštovane poslanke in poslanci pozivamo, da omenjenega 65. člena ZIPRS ne podprete, temveč z amandmajem predlagate njegovo črtanje. Na ta način boste omogočili nadaljevanje pogajalskega procesa in zagotovili enakopravnost obeh strani tega socialnega dialoga. V nasprotnem primeru boste tudi sami prevzeli odgovornost za enostranski poseg v pogajanja, ki so v teku in bomo žal morali poseči po drugih oblikah sindikalnega delovanja, saj bo zakonska prisila izrinila in izničila socialni dialog.

 

Lep pozdrav,

 

Vodja pogajalske skupine KSJS                                                Vodja pogajalske skupine RSJS

Branimir Štrukelj, l.r.                                                               Jakob Počivavšek, l.r.

 

 

Reprezentativni sindikati, člani obeh sindikalnih pogajalskih skupin:

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Policijski sindikat Slovenije

Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze

Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije

Sindikat novinarjev Slovenije

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Sindikat Ministrstva za obrambo

Sindikat kulture in narave Slovenije GLOSA

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije

Sindikat finančno računovodskih delavcev plačne skupine J

Sindikat vladne agencije Slovenije

Sindikat delavcev državnih organov Slovenije

Sindikat veterinarjev Slovenije

Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije

Sindikat diplomatov Slovenije

Sindikat policistov Slovenije

Visokošolski sindikat Slovenije

Sindikat kulturno umetniških ustvarjalcev RTV

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Sindikat centrov za socialno delo SINCE07

Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM

KNSS Neodvisnost

Sindikat carinikov Slovenije

Sindikat delavcev Statističnega urada Republike Slovenije

Sindikat sevalcev Slovenije

FLORENCE – Sindikat medicinskih sester

Sindikat zdravstva Slovenije – SPUKC

Sindikat laboratorijske medicine Slovenije – SILMES

SINKUL – Sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti

Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM

Sindikat občinskih redarjev Slovenije

Sindikat upravljavcev športne infrastrukture

Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije

 

Poslano (po e-pošti):

-        Predsednici DZ RS

-        Poslankam in poslancem DZ RS

-        Odboru za finance DZ RS

 

V vednost:

-        Predsedniku Vlade RS

-        Ministru za finance

-        Ministrici za javno upravo

-        Medijem