sreda, 27. december 2023

Podpora stavki v Tušu 30. 12. 2023

Predsednici Sindikata SDTS Tuš, Mirjani Janjić,

generalnemu sekretarju Sindikata SDTS, Ladiju Rožiču, in

direktorju Engrotuša, Tihomirju Vrdoljaku

Spoštovani,

Visokošolski sindikat Slovenije podpira celodnevno stavko delavk in delavcev v Tušu v soboto, 30. 12. 2023 in organizatorkam in organizatorjem izreka priznanje za pogum v boju za pravično stvar.

Zahteva stavkovnega odbora po dvigu najnižje osnovne plače na minimalno plačo je minimum, ki bi moral biti v urejenih podjetjih samoumeven. Poleg tega bi morala biti v podjetju, katerega poslovanje je bistveno odvisno od ugleda v družbi, sklenjena tudi kolektivna pogodba z višjimi standardi kot v kolektivni pogodbi dejavnosti.

Žal v trgovinski dejavnosti v Sloveniji vlada divji kapitalizem 19. stoletja. Kolektivna pogodba trgovinske dejavnosti se bo konec leta iztekla. S tem so ogrožene določbe o dopustu, ureditvi neenakomerne razporeditve delovnega časa, višini dodatkov, npr. za delo v manj ugodnem delovnem času ali za nadure, itd. Cedrina anketa in bilten Razredni broj 1 z izpovedmi delavk in delavcev kažeta, kako ostre so razmere za delavce in sindikate v trgovinski dejavnosti. Delodajalci zahtevajo dobičkonosnost poslovanja vsake poslovalnice na vsak dan posebej. Če je na določen dan manj prometa, pošljejo zaposlene na delo v drugo poslovalnico ali pa domov in jim piše minus ure. Te morajo nato pridelati takrat, ko je prometa več, ali pa jim zmanjša obseg zaposlitve. Temu lahko brez pretiravanja rečemo mezdno delo, skrito v delovno razmerje. Z njegovim izkoriščanjem se odplačujejo orjaški krediti, s katerimi so trgovski imperiji financirali izgradnjo stotin trgovinskih centrov. V Sloveniji imamo eno največjih trgovinskih površin na prebivalca v svetovnem merilu. Na vrhu teh trgovskih imperijev so banke, na dnu so delavke in delavci, ki iz dneva v dan ne vedo, ali jim bo dovoljeno oddelati 8 ur, in to za manj kot minimalno plačo, vmes pa potrošniki, ki romajo od ene do druge trgovine.

V soboto, 30. 12., se bomo potrošniki ustavili pred vrati Tuševih prodajaln in podprli zaposlene, ki morajo v 21. stoletju stavkati proti mezdnemu delu iz 19. stoletja.