Pravna pomoč

VSS uživa vso logistično, organizacijsko in pravno podporo konfederacije sindikatov Pergam. Članice in člani VSS imajo brezplačno pravno varstvo. Pravno pomoč jim je na voljo tudi individualno in neposredno na sedežu konfederacije sindikatov Pergam, torej mimo vodstva sindikata in sindikalnih zaupnikov. 

Dodatne informacije o pravni pomoči so objavljene na spletni strani pravne službe konfederacije Pergam.