Pravna pomoč

VSS uživa vso logistično, organizacijsko in pravno podporo konfederacije sindikatov Pergam. Članice in člani VSS imajo brezplačno pravno varstvo. Pravno pomoč jim je na voljo tudi individualno in neposredno na sedežu konfederacije sindikatov Pergam, torej mimo vodstva sindikata in sindikalnih zaupnikov.

Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas preko telefona ali elektronske pošte.

Pravni svetovalec
Aljoša Čeč, univ. dipl. pravnik
e-pošta: aljosa.pergam@siol.net
tel. št.: (01) 2302 246; 2310 476

Pravni svetovalec
Aleš Bortek, univ. dipl. pravnik
e-pošta: ales.pergam@siol.net
tel. št.: (01) 2302 246; 2310 476