torek, 29. november 2016

Urejanje položaja asistentov-učiteljev

Visokošolski sindikat Slovenije - Sindikat UL je sprožil ureditev delovnopravnega položaja habilitiranih učiteljev na asistentskem delovnem mestu, ki opravljajo učiteljsko delo (izvajajo predavanja ali seminarje, mentorirajo). Junija 2014 smo pridobili informacijo javnega značaja, da je bilo habilitiranih učiteljev na asistentskem delovnem mestu na celi UL okrog 550, kar je 10 % vseh zaposlenih. Po več dopisih in sestankih smo se z vodstvom univerze dogovorili za sprejem navodil članicam za ureditev tega problema.
Navodila izhajajo iz stališča, da mora biti učiteljsko delo plačano po učiteljski tarifi, njegov obseg pa določen z učiteljskim normativom n.p.o. Navodila se predpisala štiri različne načine urejanja. Za tiste, ki so v zadnjih dveh letih opravljali učiteljsko delo, so predpisala polno ali delno zaposlitev na učiteljskem delovnem mestu, tistim, ki ga opravljajo le začasno (nadomeščanja), pa pripada doplačilo razlike v plači.
Navodila članicam tudi priporočajo, naj za nedoločen čas zaposlijo tiste raziskovalce, ki so dlje časa uspešni pri pridobivanju projektov. Nadgradnja tega nezavezujočega priporočila je v Navodilih za izvajanje kadrovskih postopkov, ki veljajo od julija 2018 dalje.
V Navodilih iz leta 2015 je bila pomanjkljivost, glede katere nismo uspeli prepričati takratnega vodstva UL. Šlo je za to, da ni bilo opredeljeno, od kdaj nazaj šteje dvoletno opravljanje učiteljskega dela, na podlagi katerega je treba upravičencem ponuditi polno ali delno pogodbo o zaposlitvi na učiteljskem delovnem mestu. Ker so Navodila hkrati predpisala prehodno obdobje, v katerem morajo članice urediti razmere, so ponekod takoj ob njihovem sprejemu odvzeli učiteljske ure asistentom-učiteljem , da bi nato pred iztekom prehodnega obdobja ugotovili, da ne dosegajo pogoja za učiteljsko zaposlitev, kakršnega so dosegali pred tem. To vrzel so zapolnila Navodila za izvajanje kadrovskih postopkov, ki jih je Upravni odbor UL sprejel 19. 7. 2018. Določeno je, da se dvoletno kontinuirano opravljenj učiteljskega dela ugotavlja kadarkoli v obdobju med septembrom 2013 (to je dve leti pred sprejemom prvih Navodil) in 31. 12. 2018, ko se izteka prehodno obdobje.
Aprila 2019 je UL FF na naš predlog vprašala rektorat, ali sme habilitiranega učitelja, ki je ostal (delno) zaposlen na asistentskem delovnem mestu, dopolnilno zaposliti na projektu na delovnem mestu, ki ustreza njegovemu nazivu. Dobila je pritrdilen odgovor. Januarja 2021 je rektor UL na naš predlog obvestil članice, da lahko to prakticirajo tudi pri dopolnilnih zaposlitvah na programih, če imajo na voljo denar. Pri tem so problem toge tarife ARRS, ki projektu ali programu določajo določeno število ur in fiksen znesek, ki ne upošteva razlik med plačami v različnih nazivih. Vodje to vrzel med razpoložljivimi sredstvi in stroški dela pogosto usklajujejo tako, da nekatere zaposlijo na cenejših delovnih mestih.
Kronologija pobud in usklajevanj navodil je dostopna tule. Priporočamo, da datoteke sortirate kronološko ("Last modified").