torek, 29. november 2016

Urejanje položaja asistentov-učiteljev

Visokošolski sindikat Slovenije - Sindikat UL je sprožil ureditev delovnopravnega položaja habilitiranih učiteljev na asistentskem delovnem mestu, ki opravljajo učiteljsko delo (izvajajo predavanja ali seminarje, mentorirajo). Junija 2014 smo pridobili informacijo javnega značaja, da je bilo habilitiranih učiteljev na asistentskem delovnem mestu na celi UL okrog 550, kar je 10 % vseh zaposlenih. Po več dopisih in sestankih smo se z vodstvom univerze dogovorili za sprejem navodil članicam za ureditev tega problema.
Navodila izhajajo iz stališča, da mora biti učiteljsko delo plačano po učiteljski tarifi, njegov obseg pa določen z učiteljskim normativom n.p.o. Navodila se predpisala štiri različne načine urejanja. Za tiste, ki so v zadnjih dveh letih opravljali učiteljsko delo, so predpisala polno ali delno zaposlitev na učiteljskem delovnem mestu, tistim, ki ga opravljajo le začasno (nadomeščanja), pa pripada doplačilo razlike v plači.
Navodila članicam tudi priporočajo, naj za nedoločen čas zaposlijo tiste raziskovalce, ki so dlje časa uspešni pri pridobivanju projektov.
Kronologija pobud in usklajevanj navodil je dostopna tule. Priporočamo, da datoteke sortirate kronološko ("Last modified").