torek, 29. november 2016

Habilitacijska merila UL


VSS SUL je aprila 2015 univerzi predlagal spremembe Habilitacijskih meril, tako da bi kandidati v primeru posebnih življenjskih okoliščin lahko drugače uveljavljali pogoj 3-mesečnega strnjenega bivanja v tujini.

Oktobra 2016 so bile sprejete te in še druge spremembe. Členi 68, 75 in 76 so zaostrili pogoje, predvsem pri (re)elekcijah lektorjev in izrednih profesorjev, ki so to postali še po starih Merilih. Za vse se uveljavlja pogoj trimesečnega strnjenega delovanja v tujini, za izredne profesorje pa tudi pogoj vodenja projekta. Novi 49. člen je zožil jezike objav. Za spremembe iz 1. odstavka 59. člena, 68. člena in 2. odstavka 76. člena je bilo sprejeto petletno prehodno obdobje

Vsi dokumenti so dostopni tule.