torek, 29. november 2016

Normativ strokovnih sodelavcev

Visokošolski sindikat Slovenije si je na Akademiji za glasbo UL prizadeval urediti normativ n.p.o. za korepetitorje in učitelje klavirja A, B, C, tako da ne bi bil več zdravstveno škodljiv in manj ugoden kot je na nižjih stopnjah vertikale glasbenega izobraževanja. Akademija je pristala na to, da korepetitorjem v okviru 16-urnega tedenskega normativa n.p.o. prizna 1 uro za korepetiranje na zunanjih glasbenih tekmovanjih, ki se jih udeležujejo študentje AG. Ni pa še izpeljala sprememb Meril za vrednotenje pedagoškega dela, ki bi uveljavile starostno znižanje normativa n.p.o., kakršnega imajo učitelji glasbe na nižjih stopnjah glasbene vertikale.
Historiat pobud in korespondence z akademijo je dostopen tule. Priporočamo, da datoteke sortirate kronološko ("Last modified").