torek, 29. november 2016

Dopolnitev delovnih mest v informatiki

Visokošolski sindikat Slovenije si prizadeva, da bi v Kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje vključili dodatna delovna mesta v informatiki, ki ustrezajo kompleksnejšim delovnim nalogam in so višje uvrščena na plačni lestvici. Takšna delovna mesta že obstajajo v nekaterih drugih kolektivnih pogodbah v javnem sektorju in jih ne bi bilo treba izumljati na novo. Predlagali smo Univerzi v Ljubljani, naj predlaga vladi dopolnitev kataloga delovnih mest v KPVIRS, saj gre tudi za interes delodajalca. Sedaj namreč dobri informatiki zaradi slabih plač odhajajo v druge dele javnega sektorja in v zasebni sektor. UL je vladi predlagala vključitev petih delovnih mest. Končnega razpleta še ni. Med pogajanji o odpravi plačnih anomalij, ki so bile v prvem krogu omejene na delovna mesta do 26. izhodiščnega plačnega razreda, je vladna stran izrazila naklonjenost uvozu delovnih mest v informatiki, a odločitev je iz formalnih razlogov preložena v drugi krog odprav plačnih anomalij.

Historiat je dostopen tule. Priporočamo, da datoteke sortirate kronološko ("Last modified").