četrtek, 16. februar 2017

Veriženje projektnih zaposlitev za določen čas

Na UL je veliko število raziskovalcev, ki jim delodajalec leta ali celo desetletja dolgo nezakonito veriži pogodbe o zaposlitvi za določen čas, čeprav bi jim moral po Zakonu o delovnih razmerjih (54. - 56. člen) izstaviti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. UL je z Navodili za urejanje položaja asistentov-učiteljev (2015) in Navodili za zaposlovanje (2016) naslovila tudi problem raziskovalcev, vendar na način, ki je za dekane neobvezujoč, saj je le priporočilo. Februarja 2017 je pripravila predlog sprememb Navodil za zaposlovanje, ki pa položaj raziskovalcev potencialno še poslabšujejo. VSS - Sindikat UL je opozoril univerzo na pomanjkljivosti in predlagal zavezujoč pristop, ki naj sledi zakonu brez dodatnih pogojevanj in ki naj poišče tudi sistemske notranje finančne rešitve za obdobja, ko je raziskovalec začasno brez financiranja.
Aprila 2017 smo pozvali UL, naj s članic zbere podatke o številu raziskovalcev, njihovem sedanjem in preteklem delovnopravnem položaju ter spolu. Rektorat podatkov ni zbral, temveč nam je odgovoril, da bi mu to vzelo preveč časa in da navodila za ureditev položaja (ta so nezavezujoča in se omejujejo le n tiste z najvišjima raziskovalnima nazivoma) že obstajajo in naj bi se torej razmere urejale.
Novembra 2017 nas je UL pod novim rektorjem, ki se je v svojem predvolilnem programu zavezal k zaposlitvi raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje po ZDR, za nedoločen čas, pozvala k opredelitvi do predloga Akcijskega načrta razvoja raziskovalcev. V odzivu smo predlagali vključitev dodatnih ciljev, in sicer pridobitev podatkov o delovnopravnem položaju raziskovalcev, sprejem zavezujočih navodil za zaposlitev upravičencev po ZDR za nedoločen čas in zbiranje podatkov o spolu članov in članic organov in komisij UL. UL je upoštevala naše predloge in med cilje zapisala uskladitev delovnopravnega položaja raziskovalcev z ZDR.

Ključni dokumenti so objavljeni na tej povezavi. Razvrstite jih kronološko.