torek, 29. november 2016

Normativi UL za strokovna dela

Rektorat je januarja 2016 pripravil osnutek novih Normativov za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog na članicah UL. VSS - Sindikat UL je dosegel bistveno izboljšanje normativov na nekaterih področjih, predvsem v bibliotekarstvu, informatiki in pri administrativnih delih na članicah, ki so močno razčlenjene na oddelke ali katedre. Historiat je dostopen tule.