torek, 29. november 2016

Dvig plač visokošolskih sodelavcev, predavateljev in lektorjevVisokošolski sindikat Slovenije je spomladi 2015 sprožil pobudo za odpravo neskladij v plačni podskupini D1, ki je nastala leta 2009, ko je bilo za 4 plačne razrede dvignjeno orientacijsko delovno mesto z nazivom "asistent z doktoratom", nanj vezana delovna mesta in nazivi pa temu niso sledili. Pripravili smo predlog aneksa k panožni kolektivni pogodbi in za sodelovanje pridobili ostale šolske sindikate. Na krovnih pogajanjih o ukrepih na področju plač v javnem sektorju novembra 2015 smo v točki VII dosegli zavezo vlade, da bo aneks h KPVIRS podpisan do konca leta. Izpogajana vsebina aneksa je bila žal daleč od naših pričakovanj, zato ga VSS ni podpisal. Je pa izpogajal zavezo v spremnem Dogovoru, da se bodo pogajanja o dokončni uskladitvi nadaljevala v letu 2017.

V zaključku pogajanj o odpravi plačnih anomalij julija 2017 smo na MIZŠ izpogajali določbo v Dogovoru, ki spremlja Aneks h KPVIRS, da bodo pogajanja o uskladitvi plač visokošolskih sodelavcev, ki so vezani na orientacijsko delovno mesto in naziv "asistent z doktoratom", potekala ločeno od pogajanj o odpravi ostalih plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom. Ker pričakujemo, da bodo slednja pogajanja zapletena, ta določba daje precej boljše možnosti za dvig plač visokošolskih sodelavcev brez doktorata za še dva plačna razreda.

Dokumente o dvigu plačnih razredov visokošolskih sodelavcev, predavateljev in lektorjev v plačni podskupini D1 najdete tule.