nedelja, 1. marec 2020

Zaščita sindikalne zaupnice Urše Opara Krašovec


Sindikalno zaupnico VSS na UL Fakulteti za elektrotehniko, znan. svet. dr. Uršo Opara Krašovec so nadrejeni pred nekaj leti odrezali od virov stabilnega financiranja, ker se je uprla sistemu predstojniškega prisvajanja avtorstev in reprodukcije oblasti. Ko se ji je iztekel projekt, jo je dekan UL FE, prof. dr. Gregor Dolinar junija 2019 napotil na čakanje in ji s tem sklepom poskusil onemogočiti opravljanje dela, vključno s pripravljanjem novih projektnih prijav in pisanjem člankov na podlagi preteklih raziskav. Kontekst tega dejanja so bili pritiski vplivnih vodij raziskovalnih skupin proti stabilizaciji položaja prekarnih raziskovalcev, ki so jo prinašala navodila UL, po katerih je treba za nedoločen čas zaposliti vse, ki izpolnjujejo pogoj iz ZDR-1. Na UL FE je bilo pritiskom izpostavljenih več raziskovalk, ki jim je bilo skupno to, da so se kdaj v preteklosti uprle nepravilnostim. Pritiske smo razumeli kot sporočilo vplivnih raziskovalcem in rektorju, da ne dovolijo spodkopanja sistema hierarhije. Sindikat je ostro reagiral na napotitev na čakanje in dekan jo je preklical.
Pol leta kasneje je dr. Urša Opara Krašovec kot izpostavljena kritičarka neučinkovitosti in kolizij interesov na ARRS kandidirala za direktorico agencije. Nekateri direktorji inštitutov in nekateri rektorji so že več mesecev pred odločanjem Upravnega odbora ARRS lobirali proti njej in proti spremembam v delovanju agencije, ki jih je obljubljala. Konec januarja 2020 je UO ARRS izbral dotedanjega direktorja, dr. Józsefa Györkösa, čeprav so se raziskovalci že dolgo pritoževali nad slabim delovanjem agencije. Urši Opara Krašovec je neuradno priznal, da ima daleč najboljši program, vendar UO preprosto ni hotel sprememb, temveč je izbral kandidata, ki je bil garant kontinuitete. VSS in SVIZ sta zato skupaj pozvala ministra, naj predlog zavrne. Na odgovor ARRS, da naj bi bilo delovanje agencije brezhibno, sta sindikata odgovorila še enkrat, z dodatnimi pojasnili in dejstvi.
Le nekaj dni po odločitvi UO ARRS je kot po naključju dekan UL FE odpovedal pogodbo o zaposlitvi  Urši Opara Krašovec iz poslovnega razloga, čeprav je sindikalna zaupnica in zakon tako odpoved izrecno prepoveduje. VSS in Pergam sta reagirala na najvišji ravni, najprej z diplomacijo, nato z javnim pritiskom, pri čemer smo dobili podporo nekaterih drugih sindikatov in organizacij, in tudi s pripravo tožb. Za preklic odpovedi se je angažiral rektor, ki mu je bilo jasno, da je dekanova poteza nedvoumno nezakonita. Ponudil je, da UL prevzame stroške zaposlitve. Dekan ga sprva ni hotel ubogati, zato smo rektorja pozvali, naj ga odpusti zaradi nezakonitega ravnanja. Naposled je dekan le pristal na preklic odpovedi.
Ob podpisu dogovora o preklicu smo dekanu in rektorju predočili dokumente o tem, da je UL FE z imenom in referencami Urše Opara Krašovec nedavno pridobila milijonski evropski projekt in skrila to informacijo pred njo, da bi jo lahko odpustila iz poslovnega razloga. Kljub temu so se pritiski na sindikalno zaupnico nadaljevali. Nekateri profesorji še naprej zahtevajo od dekana, naj se je znebi, in širili javne klevete. Prepričali so tudi skupino mladih raziskovalk in članic ŠS v podpis pisma, ki ponavlja dekanove predhodne trditve, da Urša Opara Krašovec ni sindikalna zaupnica in da jo je odsloviti, ker nima projektov, in ker je preveč kritična do zlorab akademske oblasti.

Povezava na dokumente, vključno s pismi podpore, je dostopna tule.