četrtek, 19. marec 2020

Poziv LIDL-u k opustitvi pritiskov na sindikalno zaupnico Tjašo Kozole

Visokošolski sindikat Slovenije
Trg OF 14
1000 Ljubljana


Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Pod lipami 1

1218 Komenda
Spoštovani,

obveščeni smo bili, da je Tjaša Kozole, predsednica sindikata LIDL Slovenija (SDTS), poslovodja v prodajalni Lidl-a in mati samohranilka dveh otrok, pred dnevi prejela vabilo na zagovor pred odpovedjo delovnega razmerja. Uprava ji očita nevestno opravljanje dolžnosti oziroma “hudo malomarnost”. V Visokošolskem sindikatu Slovenije smo prepričani, da je to le izgovor. Resnični razlog odpovedi Tjaši Kozole vidimo v tem, da se je Lidl želi znebiti, saj se s svojim sindikalnim delovanjem ob pomoči sodelavk in sodelavcev upira kapitalističnemu izkoriščanju, ki je v vašem podjetju še posebej brezobzirno. Menimo tudi, da uprava perverzno izrablja trenutno epidemijo koronavirusa, da bi postopek odpovedi izpeljala čim tišje in čim dlje od oči ostalih delavk in delavcev Lidla ter splošne javnosti. Potem ko je Lidl svoje delavke v preteklih dneh brez vsakršne zaščite neusmiljeno izpostavljal nevarnostim okužbe in celo tveganju prenašanja okužbe koronavirusa na ostale ljudi, skuša to isto krizno situacijo še dodatno izkoristiti za najbolj podel obračun z delavkami.

Upravo podjetja Lidl Slovenija zato pozivamo, naj svojo odločitev še enkrat premisli in prekine proces odpovedi pogodbe o zaposlitvi predsednici sindikata, Tjaši Kozole. Če uprava zahtev ne bo upoštevala, smo v Visokošolskem sindikatu Slovenije pripravljeni na stopnjevanje sindikalnih aktivnosti, vključno s pozivom članstvu k bojkotu trgovine Lidl.

S spoštovanjem,

dr. Marko Marinčič,

predsednik Visokošolskega sindikata SlovenijeLjubljana, Maribor, Koper, 19. 3. 2020

v vednost:

     Sindikat Lidl Slovenija: sdts@sindikat-zsss.si

     Tjaši Kozole: tjasa_kozole@yahoo.com 

     zainteresirani javnosti in medijem