petek, 28. februar 2020

Izjava za javnost ob vrnitvi znan. svet. dr. Urše Opara Krašovec na delovno mesto in zahvala sindikatom za solidarnostno podporoKonfederacija sindikatov Slovenije PERGAM in Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) se zahvaljujeta vsem sindikalnim konfederacijam, sindikatom in drugim skupinam, ki so nas podprli v primeru nezakonite odpovedi zaposlitve sindikalni zaupnici, znanstveni svetnici dr. Urši Opara Krašovec na Univerzi v Ljubljani. Sporočamo, da je bila odpoved zaposlitve dne 25. 2. 2020 preklicana s podpisom dogovora, po katerem se dr. Opara Krašovec vrača na delovno mesto.
Ob tem dogodku opozarjamo na dvoje. Najprej na zaskrbljujoče dejstvo, da se je tak primer pojavil ravno na univerzi, ki bi morala glede spoštovanja pravne države dajati zgled ostalim segmentom družbe. Nesprejemljivo bi bilo, če bi ravno univerza iz gospodarstva in javnega sektorja jemala najslabše zglede nespoštovanja delavskih in sindikalnih pravic in jih s svojo avtoriteto propagirala kot sprejemljive. S tem ko se je angažiral v skladu s svojimi pooblastili, je rektor dr. Igor Papič jasno pokazal, da je šlo dejansko za lokalni incident na eni od fakultet in za prakso, ki jo univerza kot ustanova zavrača.
Drugič. Onemogočanje dr. Opare Krašovec se je začelo z izključitvijo iz stabilno financirane programske skupine, ker ni pristajala na to, da si vodja prilašča soavtorstvo pri njenih člankih. Zato nas njen primer uči, da bi morala biti uporaba javnih sredstev, ki jih univerza prejema za raziskovalno področje, bolj skladna z etičnimi načeli, transparentna in odvisna od dejanskega prispevka posameznikov. Skrajno problematičen je pojav vzporednih hierarhij in središč odločanja, ki stabilno dotekajoči denar z Javne agencije za raziskovanje razumejo kot fevd posameznikov, povsem neodvisnih od uradnih organov univerze, vendar neposredno ali posredno vpetih v odločanje na paradržavni agenciji. Ključni odločevalci na agenciji se v nekaterih primerih celo personalno ujemajo z vodji t. i. programskih skupin na univerzah in inštitutih. V primeru univerz tak vzporedni sistem, ki paradržavno agencijo uporablja kot špansko steno, pomeni zanikanje ustavnega načela avtonomije. Zgovoren primer je člen pravilnika agencije, po katerem vodje programske skupine ni mogoče zamenjati brez njegovega ali njenega soglasja – pri čemer mandati sploh niso določeni. Zato ne preseneča, da se je ob nekaterih preteklih primerih, ko je bila kakšna programska skupina izjemoma ukinjena (primer dr. Marko Noč), pojavil celo sum političnih ozadij.
V torkovem pogovoru z rektorjem prof. dr. Igorjem Papičem in dekanom prof. dr. Gregorjem Dolinarjem, ko je dr. Opara Krašovec podpisala dogovor o vrnitvi na delovno mesto, smo načeli tudi tovrstna vprašanja. Pogovor smo razumeli kot zagotovilo, da bo univerza ne glede na zadnji dogodek odslej spoštovala vlogo sindikalnih zaupnikov, ki je zavarovana z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. Da osrednja slovenska univerza ne zametuje odličnih znanstvenikov s preverjenimi dosežki in z opaznim prispevkom k znanstvenemu in moralnemu ugledu institucije, pa bi moralo biti samoumevno.

Visokošolski sindikat Slovenije                                                                  KSS PERGAM
dr. Marko Marinčič, predsednik                                                                Jakob Počivavšek, predsednik