petek, 21. februar 2020

Navodila UL za določanje plač in izplačil

UL je februarja 2020 poslala sindikatom v mnenje predlog sprememb Navodil za določanje plač in drugih izplačil zaposlenih. VSS - Sindikat UL je izpostavil več spornih točk:
- dokument določa obvezno elektronsko evidentiranje delavcev skupine J, kar naj bi bilo pogoj za izplačevanje nadur; predlagali smo več bolj fleksibilnih opcij, pri katerih morajo večjo odgovornost prevzeti predstojniki;
- ocenili smo, da je predlog Navodil nenavadno ohlapen pri regulaciji honorarnega dela, čeprav je bila UL zaradi tega v zadnjih letih in mesecih vpletena v več afer; predlagali smo strožjo časovno in vrednostno regulacijo honorarnega dela;
- predlagali smo, naj Navodila določijo, da se pri določitvi delovnega mesta v pogodbi o dopolnilni raziskovalni zaposlitvi upošteva posameznikov naziv (npr. učiteljski naziv delavca, ki je zaposlen na delovnem mestu visokošolskega sodelavca);
- opozorili smo, da je predlog spregledal novelo Zakona o minimalni plači ZMinP-B.

Rektor je aprila 2020 odgovoril in vztrajal pri uvedbi "štempljanja", in sicer tako za strokovne, kot tudi za akademske delavce. Za poglavje Navodil o honorarjih pa je predlagal dopis omejitve, ki pa je taka, da jo bo lahko vsakdo zaobšel, če bo v pogodbo z naročnikom zapisal, da se avtorski honorar izplača v kosu in ne po urah.

V maju smo z UL vodili dialog o spornih točkah Navodil, pa tudi o vprašanju nadomestila za uporabo sredstev zaposlenega ob delu od doma v času epidemije in po njej. Rektor je 1. 6. 2020 sprejel Navodila za določanje plač in drugih izplačil, v katerih so vključene naslednje sindikalne pripombe in predlogi:
- Pri povečanem obsegu dela (D020) v primeru sistemiziranih, a nezasedenih delovnih mest, odprt razpis v teku ni več pogoj za izplačilo. To je zelo pomembna pridobitev za strokovne delavce.
- "Štempljanje" na registracijski uri je opredeljeno kot pogoj za izplačilo nadur, ne pa tudi kot pogoj za povračilo stroškov prihoda na delo in z dela. Namesto o elektronskem evidentiranju je tam govora o verodostojnem evidentiranju, kar pomeni, da se vprašanje "štempljanja" seli na raven članic.
- Dodano je poglavje II.7.3, ki določa nadomestilo za uporabo sredstev zaposlenega za vse skupine zaposlenih v višini 2 EUR/dan, če uporabljajo službeno opremo, ali 3 EUR/dan, če uporablja lastno računalniško opremo.
- Avtorski honorarji so omejeni s 60 urami mesečno, vendar neomejeni, če je v pogodbi z naročnikom določeno, da se jih izplača v kosu.