četrtek, 11. januar 2018

Sporočilo Vladi: Nasprotujemo diktatu šolstva nad univerzami

Iz medijev smo izvedeli, da Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) vlado 12. 1. 2018 vabi na pogajanja o stavkovnih zahtevah, ki med drugim zadevajo tudi visoko šolstvo. Vlada je napovedala, da se bosta pogajanj udeležila dva njena ministra. Vsekakor se zavedamo zakonskih obveznosti, ki jih ima vlada ob napovedi stavke, vendar opozarjamo, da stavkovne zahteve SVIZ-a pomenijo spremembo Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje. Kot enakopravni podpisniki te kolektivne pogodbe ne soglašamo, da se ministrstvo o njej pogaja s samo enim od štirih podpisnikov, še posebno ne zato, ker visoka reprezentativnost omenjenega sindikata temelji na visokem številu članov v širši dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ne pa na univerzah. SVIZ je deloma prisoten na Univerzi v Mariboru in na Univerzi na Primorskem, na Univerzi v Ljubljani pa le z zanemarljivo majhnim številom članov. Že v trenutnem položaju ima torej SVIZ kot šolski (ne pa tudi visokošolski) sindikat univerze dobesedno za talce; to se vedno znova pokaže tudi pri delitvah proračuna. Poteze SVIZ-a, ko je svoj za univerzitetne delavke in delavce škodljivi predlog uradno posredoval na vlado, ne da bi druge podpisnike kolektivne pogodbe z njim sploh seznanil, ne želimo komentirati, vendar šest let po ustanovitvi Visokošolskega sindikata Slovenije ne bomo več pristajali na to, da bi sindikalni funkcionarji šolskega sindikata z enostranskimi dogovori krojili usodo univerzitetnih delavk in delavcev. Protestiramo tudi proti temu, da vlada delitev izobraževalnega proračuna vnaprej, še pred začetkom stavk in pogajanj, prilagaja zahtevam šolstva tako, da gre to v izrazito v škodo univerz. Zato vladi predlagamo, da namesto parcialnih pogajanj z eno od poklicnih skupin, ki bodo še enkrat postavila pod vprašaj njeno kredibilnost, razmisli o dveh alternativah:  

1) da resorna pogajanja podredi krovnim pogajanjem s sindikati javnega sektorja, kjer je dejansko možno "odpravljanje anomalij", saj je le tam možno spreminjati uvrstitve  orientacijskih delovnih mest, ta pa so bistvo primerljivosti med skupinami;

2) da v primeru, če se je odločila za razgradnjo enotnega plačnega sistema, razmisli o posebni kolektivni pogodbi za dejavnost visokega šolstva, ki bi upoštevala specifike te dejavnosti in njen družbeni pomen.  

Visokošolski sindikat Slovenije je z včerajšnjim dnem tudi uradno napovedal stavko za 24. 1. 2018. Pomembni zahtevi te stavke sta ohranitev enotnega plačnega sistema in zagotovitev sredstev za zvišanja plač. Obe zahtevi izražata skrb za ohranitev čimbolj splošno dostopnega sistema javnih storitev. Zato smo tem bolj presenečeni nad politiko vlade, ki je ta sistem s popuščanjem izbranim skupinam že destabilizirala in ga z oportunističnim krojenjem proračuna še naprej načrtno ruši. Usoda koalicijskih strank nas ne skrbi. Skrbi pa nas usoda socialne države.

Ljubljana, Maribor, Koper, 11. 1. 2018

za Visokošolski sindikat Slovenije
predsedstvo, od 8. 12. 2017 stavkovni odbor
dr. Marko Marinčič, dr. Marija Javornik Krečič, dr. Gorazd Kovačič, dr. Elizabeta Zirnstein