ponedeljek, 11. april 2022

Poziv Upravnemu odbor ARRS, naj prepreči financiranje inštituta Rudolfovo – UKREPAJTE ZDAJ!

 

Visokošolski sindikat Slovenije je 6. 4. 2022 Upravnemu odboru Agencije za raziskovalno dejavnost posredoval poziv, naj v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostjo onemogoči financiranja novega Inštituta Rudolfovo. Znanstveno raziskovalno poslanstvo novega inštituta je nejasno, javni interes za njegovo ustanovitev ni bil izkazan, vlada ga je ustanovila v nasprotju s smernicami iz strateških dokumentov, nedavno sprejetih na podlagi strokovne javne razprave, zato mu nasprotujejo vsi ključni deležniki v znanosti. Vlada mu je dejansko za šest let zagotovila 15,6 milijona evrov, s čimer bi postal šesti največji inštitut v državi. Ta znesek je skoraj tolikšen, kot je vreden letni projektni razpis ARRS ali kot okrog 40 podoktorskih projektov, s katerimi bi lahko vsako leto opolnomočili 40 perspektivnih mlajših raziskovalcev.

Članice in člani Upravnega odbora so se v celoti izognili odgovoru na konkretni predlog sindikata in namesto tega odgovorili z užaljenostjo na osebni ravni, ki z javnim poslanstvom take ustanove ne more imeti nobene zveze. Zato ponovno pozivamo UO in vodstvo agencije, da se glede na navedene argumente javno opredelita glede svojih konkretnih pristojnosti in svoje odgovornosti v dotičnem primeru. Vlada pričakuje od ARRS sklenitev pogodbe o financiranju Rudolfovega do tega petka, 15. 4. 2022.

Poleg vprašanja agenciji, ki zadeva konkretni primer, pa javnosti postavljamo še naslednje retorično vprašanje: je namen državne agencije za raziskovanje v tem, da bi kot avtonomna agencija opravljala naloge v javnem interesu, ali pa je bila ustanovljena, da skrbi za nemoten (in po potrebi tudi nezakonit) pretok proračunskega denarja na bančne račune, ki jih je po klientelnih kriterijih določila izvršna oblast? Če je zgolj slednje, lahko ugotovimo, da financiranje take ustanove po nepotrebnem bremeni državni proračun, saj bi lahko vlada nakazovala denar izbranim zavodom kar neposredno.

V Ljubljani, Mariboru in Kopru, 11. 4. 2022

dr. Gorazd Kovačič,

predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije