Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov po 13. čl. GDPR


Obvestilo posameznikom o obdelavi osebnih podatkov po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

 

PRISTOP K ČLANSTVU V SINDIKAT

Pristopi k članstvu se zbirajo preko spletne strani www.vss-sindikat.si. V Visokošolski sindikat Slovenije se včlanite tako, da natisnete in izpolnite pristopno izjavo ter jo podpisano pošljete na naslov sindikata (upravljavca). Po elektronski pošti se lahko obrnete tudi na lokalno pristojnega sindikalnega zaupnika. Upravljavec podatkov je v celoti Visokošolski sindikat Slovenije.

 

a.) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:

Visokošolski sindikat Slovenije

Trg Osvobodilne fronte 14

1000 Ljubljana

T: (01) 230 22 46

E: vss@sindikat-vss.si

 

b.) Kontakt za vprašanja o varstvu osebnih podatkov in kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d. o. o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

 

c.) Nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki in pravni temelj za obdelavo podatkov

Pogodbena obdelava podatkov članov sindikata – Visokošolski sindikat Slovenije na podlagi točke (d) drugega odstavka 9.  člena v povezavi s točko (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe v okviru svoje temeljne dejavnosti obdeluje podatke članov sindikata:

1. Za včlanitev v sindikat: omogočanje pridobitve pravic in obveznosti v skladu s statutom sindikata in zakonodajo.

2.  Za namen statistične obdelave za potrebe sindikata.

3. Za obveščanje o aktivnostih sindikata.

4. Pridobivanje reprezentativnosti sindikata v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in akti sindikata, v katerega se posameznik včlanjuje.

Privolitev:

Posredovanje podatkov delodajalcu, kjer je zaposlen nov član sindikata – za namen odtegovanja članarine od plače.


d.) Pravica do preklica privolitve in izstop iz članstva sindikata

Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik lahko tudi kadarkoli zahteva prekinitev obveščanja o aktivnostih organizacije (tj. sindikata) in prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek na vss@sindikat-vss.si ali z redno pošto na naslov Visokošolski sindikat Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana.

 

e.) Obdelovani osebni podatki

ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, univerza, fakulteta ali akademija, elektronski naslov.

 

f.) Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi?

Pristop v članstvo sindikata in oddaja privolitve za odtegovanje članarine sta prostovoljna. Brez vpisanih osebnih podatkov, ki se zahtevajo za pristop v sindikat, posameznik ne more veljavno pristopiti k članstvu in podati svoje privolitve za odtegovanje članarine.

 

g.) Uporabniki osebnih podatkov

Predsednik VSS; predsedniki univerzitetnih sindikatov, vsak za svojo univerzo; sindikalni zaupniki na posamezni fakulteti oz. članici, vsak za svojo fakulteto oz. članico; in KSS Pergam ter strokovne službe KSS Pergam.

 

h.) Obdobje hrambe osebnih podatkov

Elektronski naslov, datum rojstva, stalno prebivališče, poštna številka in kraj stalnega prebivališča se izbrišejo v primeru uveljavljanje pravice do izbrisa po izstopu iz članstva. Drugače se vsi osebni podatki hranijo 10 let po prekinitvi članstva.

 

i.) Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

 

j.) Avtomatizirano odločanje na podlagi profiliranja z osebnimi podatki

Se ne izvaja.

 

k.) Uveljavljanje pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave v zvezi z njim. Ima tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami veljavne zakonodaje.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naš naslov. Na vaš zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljene pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo. Sindikat vas bo v odločitvi o zahtevi seznanil tudi z razlogi za odločitev in z informacijo o pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo.

V primeru dvoma o vaši identiteti lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše identitete. Posameznik se lahko za svoje pravice iz te točke obrne na vss@sindikat-vss.si ali z redno pošto na naslov Visokošolski sindikat Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana.

Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri Informacijskem pooblaščencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).