četrtek, 10. marec 2022

Prva samostojna stavka v visokem šolstvu je uspela

Prva samostojna stavki v visokem šolstvu, ki jo je Visokošolski sindikat Slovenije organiziral 9. 3. 2022, je uspela. Zaposleni na Univerzi v Mariboru in na številnih članicah Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem so ob podpori vodstev univerz, številnih dekanj in dekanov, Študentske organizacije Slovenije in več drugih sindikatov kolektivno ustavili delovni proces in se množično udeležili različnih zborov zaposlenih. Tudi na ostalih fakultetah so stavkali številni posamezniki. Množična udeležba v stavki kaže, da so se zaposleni v visokem šolstvu iz vseh poklicnih skupin prepoznali v stavkovnih zahtevah Visokošolskega sindikata Slovenije. To daje sindikatu mandat in zavezo, da jih v čim večji meri poskuša uresničiti za pogajalsko mizo, s to ali naslednjo vlado, ki se bo oblikovala po aprilskih volitvah.

Visokošolski sindikat Slovenije je na prvo mesto postavil zahtevo po usklajevanju plač z inflacijo. Ta je vse višja, plače javnih uslužbencev pa se ne usklajujejo z inflacijo že 11 let, zato njihova realna vrednost hitro upada. Ta problem je skupen vsem javnim uslužbencem iz vseh poklicnih skupin. Medtem ko so se nekateri sindikati dolgo osredotočali na medsebojno rivalstvo za pridobivanje posameznih plačnih razredov ali dodatkov, smo v visokem šolstvu kot prvi stavkali za usklajevanje plač z inflacijo in s tem prispevali k ozaveščanju ostalih javnih uslužbencev in širše javnosti o tem problemu. Dvig najnižjih plač na višino minimalne plače, ki zaradi inflacije prerašča vse več plačnih razredov, je VSS ravno tako postavil na vrh svojih stavkovnih zahtev, saj sta oba problema povezana. Če aktualna ali prihodnja vlada ne bosta resno vzeli teh dveh problemov, bomo skupaj z drugimi sindikati v prihodnjih mesecih organizirali širše sindikalne aktivnosti v javnem sektorju.

Nadalje smo včeraj na univerzah stavkali za ureditev nekaterih pravic v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (normativi, sobotno leto, sredstva za raziskovanje, vrednost dela prekarnih pedagogov, delo od doma, …), ki bi zagotovile normalne pogoje za delo, primerljive s tujimi univerzami. Konkretno zahtevamo prenehanje s prakso, da pedagoško uro obračunajo kot pol ure in da si morajo zaposleni na univerzah sami financirati nakup delovne opreme, objave člankov v uglednih revijah, udeležbo na konferencah in delovanje v tujini. Zahtevamo pa tudi stabilizacijo zaposlitev raziskovalcev. Poleg teh nujnih dopolnitev obstoječe kolektivne pogodbe želimo v prihodnje skleniti samostojno kolektivno pogodbo za visoko šolstvo, ki bo uredila vse posebnosti dela v visokem šolstvu.

V tretjem sklopu zahtev je odprava dokazljivih plačnih krivic, ki so jih deležne posamezne skupine zaposlenih v visokem šolstvu. Ne zahtevamo nobenih privilegijev, nobenih odstopanj od primerljivih poklicev v drugih delih javnega sektorja, temveč le to, da plače na univerzah niso nižje kot drugod. Zavedamo se, da imajo vse poklicne skupine v visokem šolstvu svojo pomembno vlogo v delovnih procesih in svoja plačna pričakovanja, vendar smo stavkovne zahteve namenoma zastavili realistično, da bi jih lahko v čim večji meri dosegli. Ob tem računamo, da bo mogoče najti dodatne rešitve za boljše ovrednotenje zahtevnega dela administrativnih in tehniških delavcev v visokem šolstvu. Če pa bo vlada dvignila plače vsem zdravnikom, bomo enako zahtevali za vsa delovna mesta v visokem šolstvu v plačnih skupinah D1, H, J in B.

Kot zadnje, a zelo pomembno, zahtevamo dodatna proračunska sredstva za visokošolske zavode za financiranje izpogajanih pravic in konec proračunskega omejevanja zaposlovanja na visokošolskih zavodih. Brez tega bi nove pravice zaposlenih samo zaostrile težko finančno stanje številnih članic in povečale notranje napetosti.

Vladno zavajanje javnosti z izkrivljenimi podatki o najvišjih plačah v visokem šolstvu (kot smo preverili v več primerih, gre v vseh za obsežnejše poračune premalo izplačanih plač ali dodatnega dela v daljšem obdobju) ni omajalo našega prepričanja v legitimnost naših stavkovnih zahtev. Te je VSS dejansko zastavil skromno in uresničljivo. Vse, kar zahtevamo, so normalni pogoji za delo in odprava dokazljivih plačnih krivic. Zato od MIZŠ pričakujemo resen in korekten pristop k pogajanjem.

Izbor utrinkov iz stavkovnih dogodkov, stavkovna gradiva in pisma podpore so objavljena tule.

Video posnetek razširjenega Akademskega zbora UL FF pa tule.

Stavkovni odbor Visokošolskega sindikata Slovenije