sreda, 23. februar 2022

Protestna peticija ob razpisu za direktorja ARRS

Protest znanstvene skupnosti ob razpisu za direktorja ARRS

Objavljen je javni razpis, s katerim želijo novi člani upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) nedavno izbranega v. d. direktorja agencije na hitro predlagati Vladi Republike Slovenije v imenovanje za poln mandat petih let.

Slovenske raziskovalke in raziskovalci imamo dovolj sprejemanja pomembnih odločitev, ki ne temeljijo na argumentirani in odprti javni razpravi. Zato zahtevamo, da se pred odločitvijo upravnega odbora ARRS izvede javna predstavitev kandidatk in kandidatov ter njihovih vizij vodenja in razvoja agencije.

  • KOsRIS, koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov, predsednik dr. Gregor Anderluh
  • Visokošolski sindikat Slovenije, predsednik dr. Gorazd Kovačič
  • SVIZ, Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti, predsednik dr. Jože Pungerčar
  • Mlada akademija, predsednica dr. Tea Romih
  • Predstavnik inštitutov, univerz in SAZU v Upravnem odboru ARRS, dr. Janez Bonča
  • Predstavnica sindikatov in GZS v Upravnem odboru ARRS, dr. Marta Klanjšek Gunde
  • dr. Sašo Dolenc
  • dr. Urša Opara Krašovec

V Ljubljani, 21. 2. 2022


Prtestno peticijo lahko podpišete na naslovu:

https://www.peticija.online/protest_arrs