ponedeljek, 28. februar 2022

Odprto pismo dr. Simoni Kustec in dr. Mitju Slavincu

Ljubljana, Maribor in Koper, 1. 3. 2022

Spoštovana ga. ministrica dr. Simona Kustec, spoštovani g. državni sekretar dr. Mitja Slavinec, spoštovana akademska kolega,

Visokošolski sindikat Slovenije je 1. 2. 2022 poslal vladi in MIZŠ predlog naslednjih nujnih dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja:

- odprava porušenih razmerij v plačnem sistemu, kar bi se zgodilo z napovedanim dvigom uvrstitev vseh zdravniških delovnih mest za 6 plačnih razredov;

- uvoz nekaterih delovnih mest (npr. informatikov in bibliotekarjev), ki obstajajo v drugih kolektivnih pogodbah dejavnosti v javnem sektorju, v KPVIZ, da se zagotovi primerljive možnosti plačevanja in napredovanj in se reši hudo kadrovsko stisko univerz na področju določenih strokovnih poklicev; poleg tega tudi dokončanje v preteklosti nedokončanih odprav plačnih krivic, storjenih visokošolskim sodelavcem brez doktorata in lektorjem;

- normalne pogoje za delo v visokem šolstvu, kar vključuje zlasti: a.) natančnejšo opredelitev normativov neposrednega pedagoškega dela, s katero bi onemogočili faktorizacijo, po kateri je ura vredna manj kot uro, b.) delodajalčevo kritje stroškov sobotnega leta, da to postane pravo sobotno leto, c.) individualno zagotovljena sredstva za raziskovalno udejstvovanje (udeležbe na konferencah, stroške priprave objav) in d.) izenačitev vrednosti dela honorarnih in zaposlenih pedagogov, s čimer se odpravi motiv za najemanje podplačanih prekarcev;

- ureditev več drugih delovnopravnih institutov, ki pokrivajo načine dela v visokem šolstvu, kot so delo od doma, stalna pripravljenost in dodatni dnevi dopusta za delo v nevarnih pogojih kot v zdravstvu.

Po kolektivni pogodbi je rok za odgovor na takšno pobudo 30 dni. V vsem tem času se vama ni zdelo vredno poslati niti vljudnostnega odgovora, kaj šele da bi predstavnike sindikata povabila na sestanek, kjer bi se pogovorili o okviru in časovnici pogajanj o dopolnitvah kolektivne pogodbe.

Kaj je z relevantnostjo prvega sklopa naših predlogov, ni jasno, saj vlada po zamrznitvi dviga plačnega stropa, ki bi veljal samo za zdravnike, ni podpisala že parafiranega aneksa s sindikatom Fides in javnosti ni obvestila, ali ga bo podpisala in kdaj. Ustavno sodišče ni onemogočilo korekcij plač družinskim zdravnikom ali mladim zdravnikom, o katerih Fides in vlada toliko govorita, temveč je zamrznilo samo dvig plačnega stropa, ki bi zdravnikom seniorjem omogočil, da z izjemnimi dvigi svojih plač ohranijo plačno razdaljo in statusno hierarhijo med zdravniki. Zdi se, da ima ohranjanje slednjega prednost pred izboljšanjem položaja družinskih in mladih zdravnikov, sicer bi se podpisnika Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike po odločbi US dogovorila za podpis omejenega in skromnejšega aneksa.

Naši ostali predlogi niso povezani z vladno namero za splošno privilegiranje zdravnikov, temveč so nujni sami po sebi, zaradi zagotovitve normalnih pogojev za delo v visokem šolstvu. Ni se vama zdelo vredno odgovoriti nanje. Tako kot med zaprtji javnega življenja tudi tokrat ignorirata potrebe visokega šolstva. Ne ozirata se niti na splošne manire v komuniciranju, niti na politično taktnost pred volitvami in tudi ne na svoj položaj v akademski skupnosti na vajini nadaljnji karierni poti. Kolegica Simona Kustec se kot profesorica politologije verjetno zavedate, da se bo vaša politična kariera čez slaba dva meseca zaključila. Se sprašujete, kako vas bodo akademski kolegi in kolegice sprejeli v luči vaše dvoletne ignorance, servilnosti, sprenevedanja in škodovanja javnim univerzam? Kako vas bodo kolegi in kolegice na fakulteti, kamor se vračate, sprejeli v luči tega, da ste pravkar dopustili podelitev koncesije na suficitarnem področju novinarstva, na katerem že izobražuje vaša fakulteta, in da pasivno spremljate sprejemanje novele ZViS, s katero bi MORS ustanovilo študijski program, ki bi konkuriral obramboslovju na FDV? Sodeč po medijskih objavah se MIZŠ v času, ko med zaposlenimi v izobraževanju vre zaradi vaše ignorance legitimnih sindikalnih pogajalskih predlogov in zahtev, posveča predvsem parkiranju proračunskega denarja na zasebnih fakultetah in inštitutih, povezanih z vladajočo stranko.

Svoj lonček, preden se ladja Konkretno potopi, ste pristavili tudi vi, državni sekretar Slavinec. Potem ko ste na funkcije na MIZŠ po čistki pred letom dni umestili same sodelavce s svoje fakultete in poskrbeli za imenovanje že tretjega neprimernega direktorja ARRS zapored v letu in pol iz vrst svojih sodelavcev in prijateljev, ste si omislili še zakon o pomurski »SAZU«. Z njim bi spremenili društvo PAZU, ki mu predsedujete, v nekakšno sui generis javnopravno statusno obliko in mu zagotovili trajni priklop na državni proračun za čas po koncu svoje politične kariere. Za to ste predvideli 100.000 EUR letno iz sredstev MIZŠ. Celo vlada in seveda tudi Zakonodajno-pravna služba DZ v svojih mnenjih navajata pomisleke o tem statusnem preoblikovanju in o razmejitvi med delno enakimi pristojnostmi SAZU in PAZU. Medtem ko so kriteriji za članstvo v SAZU meritokratski in elitni, je kriterij za članstvo v vaši regijski PAZU krvna, rezidenčna (»Blut und Boden«) ali subjektivna (kdo in kako bo pa to meril?) pripadnost Pomurju. Kljub tem neakademskim kriterijem si samopodeljujete akademski naziv, na spletnih straneh društva se namreč podpisujete kot pomurski akademik (pom. akad.). Z zakonom, ki je dejansko »lex Slavinec«, želite legalizirati svoj samooklicani akademski status in si zagotoviti proračunsko apanažo. Je možno še kaj bolj provincialnega?

Spoštovana kolega, v imenu zaposlenih v visokem šolstvu vama sporočamo, da je vajino delovanje na MIZŠ sramotno. Edini primeren odgovor na vajino ignoranco do legitimnih sindikalnih predlogov, na vajino škodovanje javnemu visokemu šolstvu in koruptivni provincializem je stavka v javnem visokem šolstvu.

Lep pozdrav,

dr. Gorazd Kovačič,

predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije