petek, 6. maj 2022

Poziv novi vladi, naj uredi razmere na ARRS

Po vrsti sušnih let je znanost v Sloveniji dočakala Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), ki zagotavlja rast proračunskega financiranja do ciljnega 1 % BDP in institut stabilnega financiranja. Zakon določa, da bo razrez sredstev stabilnega financiranja med posamezne raziskovalne organizacije za leto 2022 določen glede na količino sredstev, ki so jih v letu 2021 prejele od Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Raziskovalne organizacije opozarjajo, da razrez še vedno ni določen, zato ne morejo načrtovati implementacije zakona.

Iz finančnega poročila ARRS je razvidno, da je agencija v letu 2021 raziskovalnim organizacijam razdelila 225.138.072,48 evrov. Finančno poročilo ne vsebuje podatkov o tem, komu, v kakšni višini in s kakšnim namenom so bila dodeljena sredstva. Ti podatki so bili od leta 2005 javno objavljeni v beli knjigi in agencija jih je mesečno osveževala vse do leta 2021. Od 1. 1. 2021 dalje je bela knjiga prazna in ARRS ne objavlja več podatkov, čeprav je to njena zakonska obveza. Javnost nima več na razpolago sledljivih podatkov o razdelitvi 225 milijonov evrov proračunskih sredstev med posamezne raziskovalne organizacije, o financiranju različnih instrumentov, o denarnem toku glede na znanstvene vede itd.

Informacijskega somraka ARRS, ki še kar traja, ni povzročil nestabilen ali zastarel informacijski sistem, temveč to, da informacijskega sistema sploh ni več. Prejšnji direktor je prekinil pogodbo s podjetjem, ki je vzdrževalo informacijski sistem, in angažiral novo podjetje, a tako, da je še delujoč informacijski sistem ugasnil, še preden je bil postavljen nov. Agencija za znanost se je v dobi digitalizacije dedigitalizirala. Ali je to rezultat nesposobnosti ali kakšnih interesov, bi morala pokazala preiskava. Nadzorniki (člani UO) ali ministrstvo je doslej niso sprožili kljub javnim opozorilom. Tudi raziskovalne organizacije molčijo.

Visokošolski sindikat Slovenije zato od nove vlade in resornega ministrstva pričakuje, da bosta posvetila ustrezno pozornost razmeram na ARRS, saj brez njihove ureditve ni mogoče pričakovati korektnega premika v novi sistem stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Vlada naj sankcionira tiste funkcionarje ARRS, ki so povzročili informacijski mrk oz. ga niso sanirali ali pa so ob tem opustili dolžna ravnanja kot nadzorniki.

V Ljubljani, Mariboru in Kopru, 6. 5. 2022

Za predsedstvo Visokošolskega sindikata Slovenije,

dr. Gorazd Kovačič, predsednik