nedelja, 7. marec 2021

Strategija UL 2021-2027

UL je začela leta 2020 pripravljati svojo razvojno strategijo 2021–2027. Sindikati smo januarja 2021 dobili v mnenje analitična izhodišča za izdelavo strategije UL, ki so nastala na vrsti delavnic z vodstvenimi krogi. VSS SUL je v svojih pripombah opozoril na nekatere nenavadne trditve v dokumentu. Zakonska določitev normativov NPO naj bi bila »zastarela«, visoko šolstvo naj bi bilo »previsoko regulirano«, »vpliv sindikatov na politiko zaposlovanja na univerzah« naj bi bil prevelik, na UL naj bi bilo preveč študijskih programov in bili naj bi »nekonkurenčni«. Take trditve in terminologija so voda na mlin vladnim ideološkim in klientelističnim napadom na javne univerze. Opozorili smo tudi na nekatere slepe pege v dokumentu. Ta je spregledal problem nepravične notranje delitve sredstev za študijsko dejavnost med članice; nekatere porabijo prek 99 % teh sredstev za plače, nekatere pa le dve tretjini. Med strateškimi cilji tudi npr. ni navedel financiranja sobotnega leta. Na sestanku sredi januarja 2021 smo se dogovorili, da bodo pripravljalci strategije v delovno skupino vključili tudi predstavnike sindikatov.

Junija 2021 nam je rektorat v mnenje poslal osnutek strategije. Dokument smo ocenili kot površen in neustrezen, saj ni naslovil ključnih strateških izzivov, kot so prostorska stiska več članic, podfinanciranost nekaterih članic pri notranji razdelitvi kosovnega denarja za študijsko dejavnosti, ki vodi v varčevanje pri izvajanju predmetov, nestabilnost financiranja delovnih mest raziskovalcev ter pravila notranje delitve pasovnih sredstev za raziskovalno dejavnost, ki naj bi jih prinesel novi raziskovalni zakon. Opozorili smo tudi na to, da so delavnice ustvarjale videz participacije, v resnici pa niso omogočale artikulacije strateških premislekov.

Dokumenti so objavljeni na tej povezavi. Razvrstite jih kronološko.