petek, 29. april 2016

Sporočilo za javnost o uredbi o financiranju visokega šolstva

Ustavno sodišče je leta 2011 ugotovilo, da je Zakon o visokem šolstvu v delu, ki zadeva financiranje, neustaven, ker ne določa obsega in vsebine javne službe, ki se financira iz proračuna. Od te ustavne odločbe so se zvrstile tri vlade, na resornem ministrstvu pa veliko število ministrov in ministric.
Vse do danes ni bil sprejet zakon, ki bi to stanje uredil.

Več o tem