sreda, 2. marec 2016

Izjava o noveli Zakona o visokem šolstvu

Visokošolski sindikat Slovenije je prek svojega predstavnika sodeloval v delovni skupini za pripravo novele Zakona o visokem šolstvu. Naš temeljni pomislek je bil od vsega začetka povezan z dejstvom, da se ministrstvo ni odločilo ...

Več o tem

Veljavni ZViS in Predlog novele ZViS